• Wydanie nr 21/04/2021 z dnia 21 kwietnia 2021 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Drawsko Pomorskie, Woj. Zachodniopomorskie
Wydanie nr 25/02/2021 z dnia 25 lutego 2021 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Załącznik do zarządzenia Nr 23/2021 Burmistrza Drawska Pomorskiego z dnia 25 lutego 2021 roku.

WYKAZ

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.), ogłasza się poniższy wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Drawsko Pomorskie przeznaczonych do sprzedaży.


Lp.


Oznaczenie nieruchomości wg. Księgi Wieczystej oraz katastru nieruchomości

Powierzchnia

nieruchomości

Opis nieruchomości


Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena

nieruchomości

Forma

sprzedaży

1.

dz. nr 43/2 obręb 0002 miasta Drawsko Pomorskie

KW nr KO1D/00015892/4

0,0798 ha

Działka niezabudowana, położona w północno-zachodniej, peryferyjnej części miasta przy ul. Szymanowskiego. Sąsiedztwo stanowią tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową. Posiada dostęp do drogi publicznej, dojazd drogą asfaltową (ostatni odcinek drogą gruntową – ok. 75 m). Działka nieuzbrojona z możliwością uzbrojenia (pełne uzbrojenie znajduje się w drodze dojazdowej). Kształt regularny, zbliżony do prostokąta, ze ściętym jednym narożnikiem.

Działka w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego posiada zapis: 1.19 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Działka niezagospodarowana, nieogrodzona.

60.000,00 zł brutto

(w tym 23% podatku VAT)

Przetarg ustny

nieograniczony

2.

dz. nr 43/3 obręb 0002 miasta Drawsko Pomorskie

KW nr KO1D/00015892/4

0,0828

Działka niezabudowana, położona w północno-zachodniej, peryferyjnej części miasta przy ul. Szymanowskiego. Sąsiedztwo stanowią tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową. Posiada dostęp do drogi publicznej, dojazd drogą asfaltową (ostatni odcinek drogą gruntową – ok. 100 m). Działka nieuzbrojona z możliwością uzbrojenia (pełne uzbrojenie znajduje się w drodze dojazdowej). Kształt regularny, zbliżony do prostokąta.

Działka w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego posiada zapis: 1.19 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Działka niezagospodarowana, nieogrodzona.

60.000,00 zł brutto

(w tym 23% podatku VAT)

Przetarg ustny

nieograniczony

3.

dz. nr 43/4 obręb 0002 miasta Drawsko Pomorskie

KW nr KO1D/00015892/4

0,1180

Działka niezabudowana, położona w północno-zachodniej, peryferyjnej części miasta przy ul. Wywiórskiego. Sąsiedztwo stanowią tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową. Posiada dostęp do drogi publicznej, dojazd drogą asfaltową. Działka nieuzbrojona z możliwością uzbrojenia (pełne uzbrojenie znajduje się w drodze dojazdowej). Kształt regularny, zbliżony do prostokąta.

Działka w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego posiada zapis: 1.19 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Działka niezagospodarowana, nieogrodzona.

82.000,00 zł brutto

(w tym 23% podatku VAT)

Przetarg ustny

nieograniczony

4.

dz. nr 43/5 obręb 0002 miasta Drawsko Pomorskie

KW nr KO1D/00015892/4

0,1187

Działka niezabudowana, położona w północno-zachodniej, peryferyjnej części miasta przy ul. Wywiórskiego. Sąsiedztwo stanowią tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową. Posiada dostęp do drogi publicznej, dojazd drogą asfaltową. Działka nieuzbrojona z możliwością uzbrojenia (pełne uzbrojenie znajduje się w drodze dojazdowej). Kształt regularny, zbliżony do prostokąta.

Działka w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego posiada zapis: 1.19 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Działka niezagospodarowana, nieogrodzona.

85.000,00 zł brutto

(w tym 23% podatku VAT)

Przetarg ustny

nieograniczony

5.

dz. nr 43/6 obręb 0002 miasta Drawsko Pomorskie

KW nr KO1D/00015892/4

0,1195

Działka niezabudowana, położona w północno-zachodniej, peryferyjnej części miasta przy ul. Wywiórskiego. Sąsiedztwo stanowią tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową. Posiada dostęp do drogi publicznej, dojazd drogą asfaltową. Działka nieuzbrojona z możliwością uzbrojenia (pełne uzbrojenie znajduje się w drodze dojazdowej). Kształt regularny, zbliżony do prostokąta.

Działka w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego posiada zapis: 1.19 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Działka niezagospodarowana, nieogrodzona.

85.000,00 zł brutto

(w tym 23% podatku VAT)

Przetarg ustny

nieograniczony

6.

dz. nr 43/7 obręb 0002 miasta Drawsko Pomorskie

KW nr KO1D/00015892/4

0,1234

Działka niezabudowana, położona w północno-zachodniej, peryferyjnej części miasta przy ul. Wywiórskiego. Sąsiedztwo stanowią tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową. Posiada dostęp do drogi publicznej, dojazd drogą asfaltową. Działka nieuzbrojona z możliwością uzbrojenia (pełne uzbrojenie znajduje się w drodze dojazdowej). Kształt regularny, zbliżony do prostokąta.

Działka w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego posiada zapis: 1.19 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Działka niezagospodarowana, nieogrodzona.

88.000,00 zł brutto

(w tym 23% podatku VAT)

Przetarg ustny

nieograniczony


Osoba, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami winna złożyć wniosek o nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Umieszczono na tablicy ogłoszeń 25 lutego 2021 roku. Zdjęto z tablicy ogłoszeń ………………….. 2021 roku. 

Lokalizacja