• Wydanie nr 08/05/2021 z dnia 08 maja 2021 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Drawsko Pomorskie, Woj. Zachodniopomorskie
Wydanie nr 19/02/2021 z dnia 19 lutego 2021 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Załącznik do zarządzenia Nr 19/2021 Burmistrza Drawska Pomorskiego z dnia 19 lutego 2021 roku.

WYKAZ

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.), ogłasza się poniższy wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Drawsko Pomorskie przeznaczonych do sprzedaży.


Lp.


Oznaczenie nieruchomości wg. Księgi Wieczystej oraz katastru nieruchomości

Powierzchnia

nieruchomości

Opis nieruchomości


Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena

nieruchomości

Forma

sprzedaży

1.


Lokal mieszkalny nr 1 wraz

z udziałem w częściach

wspólnych nieruchomości, w tym udział do 640/1000 w prawie współwłasności nieruchomości gruntowej na działkach nr 211/9 i 211/10 obręb Borne gmina Drawsko Pomorskie

KW nr KO1D/00025072/3

pow. działek

0,0270 ha


pow. lokalu

60,89 m2


Lokal mieszkalny nr 1 w budynku nr 1 położonym w miejscowości Borne gmina Drawsko Pomorskie.

Powierzchnia lokalu – 60,89 m2 . Do lokalu przynależą: spiżarnia o pow. 4,79 m2, dwa pomieszczenia na poddaszu o pow. 32,24 m2, trzy piwnice o pow. 12,15 m2, dwa pomieszczenia gospodarcze o pow. 62,90 m2. Lokal znajduje się w budynku parterowym z poddaszem użytkowym , częściowo podpiwniczonym.


W planie zagospodarowania przestrzennego działki posiadają zapis: MR – tereny rozproszonej zabudowy zagrodowej i adaptacji.

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym o dwóch lokalach oraz budynkiem gospodarczym.

28.700,00 zł

Przetarg ustny nieograniczony

2.


Budynek mieszkalny jednorodzinny położony na działce nr 183/3 obręb 0010 miasta Drawsko Pomorskie

KW KO1D/00012012/1


pow. działki

0,0643 ha


pow. budynku

81,04 m2


Budynek mieszkalny, jednorodzinny z poddaszem nieużytkowym, o pow. użytkowej 81,04 m2 , położony przy ul. Starogrodzkiej 14. Na działce posadowione są budynki gospodarcze w złym stanie technicznym.

Nieruchomość uzbrojona w sieć elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną i gazową.

W planie zagospodarowania przestrzennego działka posiada zapis 1.26 M – adaptowany obszar zabudowy mieszkaniowej.

Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi.

129.700,00 zł

Bezprzetargowo,

sprzedaż na rzecz najemcy

3.


Lokal mieszkalny nr 1 wraz

z udziałem w częściach

wspólnych nieruchomości, w tym udział do 31/1000 w prawie współwłasności nieruchomości gruntowej na działkach nr 250/1 i 250/2 obręb 0012 przy Pl. Orzeszkowej 1 w Drawsku Pomorskim

KW nr KO1D/00020931/8

pow. działek

0,2557 ha


pow. lokalu

50,30 m2


Lokal mieszkalny nr 1 w budynku nr 1 położonym przy Pl. Orzeszkowej w Drawsku Pomorskim.

Powierzchnia lokalu – 50,30 m2 . Do lokalu przynależy piwnica o pow. 8,20 m2. Lokal znajduje się na par

terze w budynku o czterech kondygnacjach nadziemnych, częściowo podpiwniczonym.


W planie zagospodarowania przestrzennego działka posiada zapis 2.55 MN – adaptowane zespoły budownictwa jednorodzinnego.

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym.

93.200,00 zł

Bezprzetargowo,

sprzedaż na rzecz najemcy


Osoba, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami winna złożyć wniosek o nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Umieszczono na tablicy ogłoszeń 19 lutego 2021 roku. Zdjęto z tablicy ogłoszeń ………………….. 2021 roku.          

Lokalizacja