• Wydanie nr 09/08/2022 z dnia 09 sierpnia 2022 roku, ISSN 2392-215X
 • Typ ogłoszenia: komunikaty
 • Lokalizacja: Ełk, Woj. Warmińsko-Mazurskie
Wydanie nr 02/12/2021 z dnia 02 grudnia 2021 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły


Prezydent Miasta Ełku,

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 i 815)

podaje do publicznej wiadomości,

że w siedzibie tutejszego urzędu przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4 w Ełku w okresie od 2 do 22 grudnia 2021 r., wywieszo­no na tablicy wykaz części nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Ełku, stanowiącej własność Gminy Miasta Ełk, przeznaczonej do użyczenia w drodze bezprzetargowej, według poniższego zestawienia:

 1. Położenie nieruchomości

miejscowość Bartosze, Gmina Ełk

 1. Oznaczenie nieruchomość (obręb, numer działki)

3 - Bartosze, 134

 1. Numer księgi wieczystej

OL1E/00036367/4

 1. Powierzchnia nieruchomości

18,0847 ha

 1. Oznaczenie w ewidencji gruntów

Bi - inne tereny zabudowy

 1. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Uchwała Nr II/21/2010 z dnia 2010-12-03 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Bartosze, obejmującej działkę nr ewid. 134, gmina Ełk” - 1ZC (Teren cmentarza - cmentarz komunalny)

 1. Opis nieruchomości

Teren przeznaczony do użyczenia położony jest na terenie Cmentarza Miejskiego nr 3 w Bartoszach, zlokalizowany w jego północnej części. Obecnie teren jest niezagospodarowany, porośnięty trawnikiem.

 1. Powierzchnia przeznaczona do użyczenia

0,0565 ha

 1. Okres użyczenia

Ustalona w umowie użyczenia, maksymalnie na okres do 3 lat (do czasu uruchomienia i komercyjnego wykorzystania spopielarni)

 1. Cel użyczenia

Realizacja przedsięwzięcia polegającego na budowie spopielarni zwłok

 1. Wysokość opłat i termin ich wnoszenia

brak – użyczenie

 1. Dodatkowe informacje w sprawie

Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ełku w pokoju 234, bądź telefonicznie pod numerem 87 732-62-34


Z up. PREZYDENTA

Mirosław Hołubowicz

Zastępca Prezydenta Miasta

Lokalizacja