• Wydanie nr 09/07/2020 z dnia 09 lipca 2020 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Chwalim, Kargowa, Woj. Lubuskie
Wydanie nr 29/06/2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Zawiadomienie

Burmistrza Kargowej

Burmistrz Kargowej, działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) informuje, że w dniu
29 czerwca 2020 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kargowej przy ul. Rynek 33 oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej został podany do publicznej wiadomości, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości położonej w Chwalimiu, gm. Kargowa, przeznaczonej do dzierżawy na okres 3 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Kargowa, dnia 29 czerwca 2020 r.

Burmistrz Kargowej

Jerzy Fabiś

Lokalizacja