• Wydanie nr 09/08/2022 z dnia 09 sierpnia 2022 roku, ISSN 2392-215X

ceny produkcji budowlano-montażowej

Komunikat
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

z dnia 21 maja 2013 r.

w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej
w I kwartale 2013 r.

 

 W związku z art. 17 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 65, poz. 545) ogłasza się, że ceny produkcji budowlano-montażowej w I kwartale 2013 r. w stosunku do IV kwartału 2012 r. obniżyły się o 0,6%.