• Wydanie nr 24/02/2024 z dnia 24 lutego 2024 roku, ISSN 2392-215X

Dotacje dla MSP i NGO 2014 - 2020

Dotacje dla MSP i NGO 2014 - 2020

 

W związku z nowym podejściem do finansowania projektów w ramach funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty przystąpił do opracowania Kontraktu Samorządowego, który integrował będzie wszystkie projekty planowane do realizacji przez przedsiębiorców, organizacje pozarządowe i jednostki samorządu terytorialnego w nowej perspektywie finansowej. Obszarem objętym Kontraktem Samorządowym, realizowanym przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty są: Miasto i Gmina Kołobrzeg, Miasto i Gmina Białogard, Miasto i Gmina Karlino, Miasto i Gmina Bobolice, Miasto i Gmina Połczyn-Zdrój, Miasto i Gmina Gościno, Miasto i Gmina Tychowo, Miasto i Gmina Świdwin, Gmina Dygowo, Gmina Biesiekierz, Gmina Rąbino, Gmina Rymań, Gmina Siemyśl, Gmina Sławoborze, Gmina Ustronie Morskie, Gmina Brzeżno (ks.gis.parseta.pl).

Ważnymi partnerami w procesie tworzenia Kontraktu Samorządowego na wyznaczonym obszarze realizacji Kontraktu Samorządowego Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty są organizacje i przedsiębiorcy. Zgodnie z założeniami do Kontraktu Samorządowego, projekty przedsiębiorców i organizacji pozarządowych wskazane jako komplementarne do projektów jednostek samorządu terytorialnego realizowanych na obszarze kontraktu Samorządowego Związku MiG Dorzecza Parsęty, będą dodatkowo premiowane w procedurze konkursowej wyboru projektów do finansowania.

Pod adresem ankiety.parseta.pl udostępnione zostały ankiety, służące do przekazania Państwa potrzeb i proponowanych do realizacji projektów w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020 na obszarze Kontraktu Samorządowego tworzonego przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

Wspólne propozycje projektów przyczynią się do stworzenia optymalnego programu rozwoju naszego regionu na najbliższe lata, czego konsekwencją będzie podnoszenie warunków i jakości życia wszystkich mieszkańców tego obszaru.

Więcej informacji na temat Kontraktu Samorządowego na stronie ks.parseta.org.pl i pod nr tel. +48 94 311 35 49 oraz w siedzibie biura Związku, przy ul. Szymanowskiego 17 w Karlinie.