Wydanie nr 18/07/2024 z dnia 18 lipca 2024 roku, ISSN 2392-215X

Informacja Wójta Gminy Gniewino

Informacja Wójta Gminy Gniewino

 

Wójt Gminy Gniewino informuje, iż w dniu 25-05-2018 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Gniewinie, ul. Pomorska 8 wywieszony został na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

  • Działka nr 57/38 obszaru 3024m2, położona w obrębie geodezyjnym Salinko, objęta księgą wieczystą GD1W/00075485/6 prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wejherowie.