Wydanie nr 18/07/2024 z dnia 18 lipca 2024 roku, ISSN 2392-215X

Jak najlepiej umieszczać ogłoszenia w Internecie - niezbędnik Gmin

Od 19 października 2014 r. zamawiający przy wyborze najlepszej oferty zobowiązany jest wprowadzić oprócz kryterium cenowego, także inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia. A więc w przypadku wyboru firmy prezentującej ogłoszenia w mediach elektronicznych, oprócz ceny umieszczania ogłoszeń, należy także wziąć pod uwagę jakość ich umieszczania. W poniższym artykule postaram się pokazać Państwu jak łatwo, w przypadku Internetu, jest wybrać operatora umieszczającego ogłoszenia. W swych rozważaniach opierał się będę na badania przeprowadzane przez szereg instytucji badających polski Internet.

Po pierwsze, warto zadać sobie pytanie dlaczego Internet? Czemu właściwie korzystać właśnie z tej formy promocji? Podświadomie czujemy, że dziś, Internet jest tym miejscem, które cechuję się wysoką dostępnością. Ale czy są jakieś obiektywne badania potwierdzające te nasze subiektywne odczucia?

Główny Urząd Statystyczny podał, iż w 2013 r. dostęp do Internetu w domu posiadało 71,9% gospodarstw domowych[1]. Co ważne, w stosunku do roku 2012, odsetek ten wzrósł o 1,4%. Tendencja wzrostowa widoczna jest ciągle od 2004 r. Można domniemywać, że odsetek osób mających dostęp do Internetu w domu w roku 2014 także wzrósł, ale żeby to przypuszczenie potwierdzić, musimy poczekać na kolejny raport GUS-u. Podpierając się tymi statystykami można przypuszczać, że Internet ma dużo większy potencjał dotarcia od gospodarstw domowych niż np. prasa wydawana w formie papierowej. Skąd takie wnioski? Wydaje się to o tyle oczywiste, iż 71,9% gospodarstw domowych, Internet jest już stale obecny i w każdej chwili można po niego sięgnąć, natomiast w przypadku periodyków papierowych ich obecność w gospodarstwach domowych nie jest obecna stale, a jedynie w przypadku wcześniejszego ich nabycia. Podsumowując, Internet, a co za tym idzie wszelkie strony internetowe, jest stale obecny w 71,9% gospodarstw domowych i  wystarczy włączyć komputer, by mieć dostęp do praktycznie nieograniczonej wiedzy z dowolnego tematu.

Firma Polskie Badania Internetu Sp. z o.o. zadała respondentom pytanie:  Skąd czerpiesz informację na temat swojej miejscowości, regionu? Aż 93% badanych odpowiedziało, iż tym miejscem jest właśnie Internet. Na drugim miejscu znalazła się prasa lokalna, gdzie informacji o swojej miejscowości szukało już tylko 72% badanych. Z badań wynikało, że w lokalnym dodatku do ogólnopolskiej gazety informacji o swojej miejscowości szukało jedynie 22% respondentów. Kolejne pytanie, na które respondenci musieli odpowiedzieć brzmiało: Jakich informacji o swojej miejscowości lub regionie szukasz w Internecie? W tym przypadku, aż 42% pytanych odpowiedziało, że szuka informacji na temat sprzedaż, kupna, wynajmu nieruchomości[2]. Ta ostatnia informacja jest niezmiernie ważna dla wszystkich osób i instytucji sprzedających nieruchomości, gdyż można przypuszczać, że w żadnym z dostępnych mediów odsetek osób szukający nieruchomości nie jest tak wysoki.

Jeżeli chce się wybrać najlepszą jakościowo propozycję umieszczania ogłoszeń w mediach elektronicznych to najlepszym sposobem jej wyboru jest analiza portali, na których ogłoszenie zostanie umieszczone. Bezspornie jednym z najważniejszych czynników powodujących to, że ogłoszenie zobaczy wystarczająco dużo osób jest lista portali. Wiadomo, że im większa liczba portali, w których ogłoszenie zostanie umieszczone, tym większa liczba osób zapozna się z ogłoszeniem. Jest to o tyle oczywiste, że każdy portal ma jakąś realną oglądalność i każdy kolejny portal z listy portali poprzez swoją oglądalność kumuluje coraz większą potencjalną oglądalność (np. ogłoszenie umieszczone w 40 portalach będzie miało mniejszą potencjalną oglądalność niż te umieszczone w 100 itd.).

Kolejnym aspektem, który warto wziąć pod uwagę przy wyborze propozycji umieszczania ogłoszeń jest jakość tych portali, czyli ich oglądalność. Tu z pomocą ponownie przychodzą badania firmy Polskie Badania Internetu[3], która publikuje cykliczne zestawienie portali o największej oglądalności z działu nieruchomości, budownictwo. W rankingu z września 2014 r. największą oglądalnością we wspomnianej kategorii, mogła poszczyć się grupa Allegro (wydawca m.in. otodom.pl, allegro.pl) z liczbą 2 857 503 internautów wchodzących na ich serwisy. Na drugim miejscu znalazła się grupa Murator, na trzecim Grupa Gazeta.pl (wydawca m.in. domiporta.pl, gazetadom.pl) z liczbą internautów  1 803 643. Czwarte miejsce zajęła Grupa Polskapresse (wydawca m.in. gratka.pl, domgratka.pl) z liczbą internautów odwiedzających ich serwisy wynoszącą 1 697 768. Kolejne piąte miejsce w zestawieniu zajęła Grupa Budujemydom.pl z liczbą internautów wynoszącą 753 057. Warto więc zwrócić uwagę, czy ogłoszenia, które chcemy zamieścić w mediach elektronicznych znajdą się w największych portalach ogłoszeniowych, takich jak wspomnianych już wcześniej allegro.pl, otodom.pl, domiporta.pl, gazetadom.pl, gratka.pl.

W powyższych rozważaniach wziąłem jedynie pod uwagę pierwszą piątkę największych wydawców serwisów, natomiast w pełnym zestawieniu jest 20-stu wydawców, z których kilkanaście prowadzi serwisy ogłoszeniowe, w których obecność jest niemalże obowiązkowa w przypadku chęci dotarcia do jak najszerszej liczby osób szukających nieruchomości. Pełny raport dostępny jest m.in. na stronie http://www.egospodarka.pl/117617,Megapanel-serwisy-tematyczne-IX-2014,1,12,1.html

Na koniec zostawiłem najważniejszy punkt, który trzeba wziąć pod uwagę wybierając najlepszą propozycję umieszczania ogłoszeń,  a mianowicie sposób ich prezentacji w serwisach ogłoszeniowych. Pomimo tego, że portale ogłoszeniowe mają wielką oglądalność, to jeszcze trzeba pamiętać, że najwyższe oglądalności osiągają jedynie te ogłoszenia, które są wyróżniane w największych portalach ogłoszeniowy. Dlaczego tak się dzieje? Po pierwsze, w największych portalach są setki tysięcy ogłoszeń np. w serwisie otodom.pl liczba ogłoszeń często przekracza milion. A więc naturalnym staje się aby z gąszczu ogłoszeń wyróżnić swoje ogłoszenie. Wówczas internauta będzie mógł w sposób ułatwiony dotrzeć do tego ogłoszenia. Standardowo pozycja ogłoszenia na liście uwarunkowana jest datą jego dodania do serwisu i z każdym dniem po umieszczeniu, ogłoszenie spada na liście wyszukiwań, gdyż dodawane są setki, tysiące nowych ogłoszeń z bieżącą datą, które spychają te starsze ogłoszenia coraz niżej na liście wyszukiwań.  Po pewnym czasie, obniżając swoją pozycję na liście, ogłoszenie pojawia się coraz rzadziej internautom, a więc zmniejsza się szansa dotarcia z informacją o sprzedaży nieruchomości do potencjalnego inwestora. Właśnie tu z pomocą przychodzą ogłoszenia wyróżnione Premium lub Superpremium, które na liście wyników mają zagwarantowane wysokie miejsce, gdyż żadne ogłoszenie standardowe nie może „wskoczyć” ponad ogłoszenie wyróżnione (standardowe ogłoszenie z datą bieżącą nie zepchnie na dół listy ogłoszenia wyróżnionego z datą wcześniejszą), dzięki czemu ogłoszenie wyróżnione cechują się nawet kilkunastokrotnie lepszą oglądalnością niż te standardowe, a to sprawia, że szansa sprzedaży nieruchomości znacząco wzrasta ze względu na zwiększoną oglądalność prezentowanej w ogłoszeniu nieruchomości. Pamiętać należy, że ogłoszenia wyróżnione stanowią niewielki odsetek liczby ogłoszeń w serwisach ogłoszeniowych, co powoduje, że są one pewną elitą wśród ogłoszeń i jak już wspomniałem dużo łatwiej docierają do szerszej grupy potencjalnych nabywców prezentowanych nieruchomości.

Reasumując, przy wyborze propozycji umieszczania ogłoszeń w mediach elektronicznych, należy ocenić:

  • liczbę portali, w których ogłoszenie będzie prezentowane (im większa liczba portali tym większa ilość osób zapozna się z ogłoszeniem),
  • liczbę największych polskich portali ogłoszeniowych (m.in. otodom.pl, domiporta.pl, gzetadom.pl, gratka.pl, allegro.pl),
  • liczbę największych portali zagranicznych (jeśli chcemy by propozycja została rozpowszechniona także u naszych sąsiadów),
  • sposób umieszczania ogłoszeń (ogłoszenia Premium i Superpremium umieszczane w takich serwisach jak otodom.pl, domiporta.pl, gazetadom.pl, gratka.pl, oferty.pl, domy.pl, morizon.pl i inne, mają bardzo dużą oglądalność, co w sposób bezpośredni może wpłynąć na wcześniejszą ich sprzedaż).

 

Mam nadzieję, że te kilka podpowiedzi pomoże Państwu w wyborze firm prezentujących ogłoszenia w mediach elektronicznych, jednocześnie przyczyniając się do zwiększenia liczby sprzedanych nieruchomości, czy to w formie przetargowej, czy tez bezprzetargowej.[1] http://tech.wp.pl/kat,1009785,title,GUS-W-2013-r-dostep-do-internetu-posiadalo-719-proc-gospodarstw-domowych,wid,16451092,wiadomosc.html

[2] http://pbi.org.pl/raporty/wiadomosci_lokalne.pdf

[3] http://www.egospodarka.pl/117617,Megapanel-serwisy-tematyczne-IX-2014,1,12,1.html