• Wydanie nr 24/02/2024 z dnia 24 lutego 2024 roku, ISSN 2392-215X

Polacy coraz starsi

Główny Urząd Statystyczny podał wstępne dane o rozwoju demograficznym Polski do 2013 r. Według szacunków, na koniec 2013 r., ludność Polski liczyła prawie 38,5 mln osób,  czyli o około 37 tys. mniej niż na koniec 2012 r. (uwzględniając osoby, które czasowo wyemigrowały za granicę).

Pod względem liczby ludności nasz kraj znajduje się na 33 miejscu na świecie i na 6 biorąc pod uwagę jedynie kraje zrzeszone w Unii Europejskiej.

W 2013 r. statystyczny mieszkaniec Polski miał średnio 38,7 lat. Dla mężczyzn średni wiek wyniósł 37 lat, natomiast dla kobiet 40,5 lat. W odniesieniu do roku 2000 statystyczny Polak był starszy o 3 lata.

Przeciętny mieszkaniec naszego kraju żeni się późno i brakuje mu zapału do posiadania potomstwa. Dlatego Polaków ubywa w tempie 10 osób na każde 10 tys. mieszkańców.