Wydanie nr 13/06/2024 z dnia 13 czerwca 2024 roku, ISSN 2392-215X

Rynek nieruchomości komercyjnych w Polsce

Dane wolumenu inwestycji na rynku nieruchomości komercyjnych w I półroczu 2022 roku w krajach Europy Środkowo-Wschodniej wskazują na ich wzrost o 8,2% względem analogicznego okresu w roku poprzednim, jednak nie odbyło się to bez obaw inwestorów, dotyczących nie najlepszej sytuacji ekonomicznej oraz geopolitycznej w regionie.

Według badania przeprowadzonego przez KPMG Property Lending Baromete, polegającego na analizie skłonność banków w Europie Środkowo-Wschodniej do finansowania inwestycji nieruchomościowych, wynika, iż 59% ankietowanych uznało, że wojna na Ukrainie, miała wpływ na podjęcie decyzji o finansowaniu projektów komercyjnych przez ich banki, jednak, należy podkreślić, że ich zdaniem, wojna nie była czynnikiem najistotniejszym. Z drugiej zaś strony, ankietowani uznali, że wojna, poza rynkiem nieruchomości, będzie miała istotny wpływ na sytuacje ekonomiczną w całej Europie.

W Europie Środkowo-Wschodniej, wskaźnik LTV (loan-to-value) kształtuje się na poziomie 0,54–0,71 dla inwestycji biurowych, handlowych oraz logistycznych, co oznacza, iż te inwestycje, są średnio finansowane pożyczką w wysokości 54–71%, pozostałą część wartości stanowi kapitał własny inwestora. Wyższy wskaźnik LTV obserwowany jest w przypadku inwestycji logistycznych i biurowych, niższy dla inwestycji handlowych i hotelowych.

Katarzyna Nosal, Partner w Dziale Doradztwa Podatkowego, Lider doradztwa dla sektora budownictwa i nieruchomości w KPMG w Polsce stwierdziła, iż obecnie rynek nieruchomości komercyjnych w Polsce koncentruje swą uwagę głównie na aktywach logistycznych.


Źródło: Nieruchomości CH BECK