• Wydanie nr 24/02/2024 z dnia 24 lutego 2024 roku, ISSN 2392-215X

Więcej lepszych dróg

Nowy Projekt uchwały w sprawie Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych zakłada zwiększenie wydatków budżetu państwa na realizację celu programu w 2014 r. Łączna kwota wydatków wzrośnie w latach 2012-2015 z 1.950 mln zł do 2.600 mln zł.

Zakłada się, że w bieżącym roku zostanie wyremontowanych o 1,5 tys. kilometrów więcej dróg niż zakładano. Łącznie w latach 2012-2015 przebudowanych lub wyremontowanych zostanie ok. 6.560 km, zamiast planowanych 5000 tys. km dróg.


Kwoty dotacji w ramach NPPDL 2012-2015 dla poszczególnych województw:

 

Lp.

Województwo

Rocznie

Ogółem

 

2012

2013

2014

2015

2012-2015

 

I.

dolnośląskie

12 084

30 210

54 378

60 420

157 092

 

2.

kujawsko-pomorskie

12 042

30 105

54 189

60 210

156 546

 

3.

lubelskie

14 984

37 460

67 428

74 920

194 792

 

4.

lubuskie

8 524

21 310

38 358

42 620

110 812

 

5.

łódzkie

12 590

31 475

56 655

62 950

163 670

 

6.

małopolskie

14 292

35 730

64 314

71 460

185 796

 

 

7.

mazowieckie

19 290

48 225

86 805

96 450

250 770

 

8.

opolskie

8 098

20 245

36 441

40 490

105 274

 

9.

podkarpackie

12 454

31 135

56 043

62 270

161 902

 

10.

podlaskie

11 412

28 530

51 354

57 060

148 356

 

11.

pomorskie

10 878

27 195

48 951

54 390

141 414

 

12.

śląskie

13 782

34 455

62 019

68 910

179 166

 

13.

świętokrzyskie

10 100

25 250

45 450

50 500

131 300

 

14.

warmińsko-mazurskie

11 940

29 850

53 730

59 700

155 220

 

15.

wielkopolskie

16 554

41 385

74 493

82 770

215 202

 

 

16.

zachodniopomorskie

10 976

27 440

49 392

54 880

142 688

 

Łącznie

200 000

500 000

900 000

1 000 000

2 600 000