• Wydanie nr 09/07/2020 z dnia 09 lipca 2020 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Wrocław, Woj. Dolnośląskie
  • Cena: 6 000 000.00 zł
  • Powierzchnia: 10 947.00 m 2
Wydanie nr 21/05/2020 z dnia 21 maja 2020 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

AMW HOTELE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Sołtysowickiej we Wrocławiu.

  1. Opis nieruchomości: prawo własności nieruchomości zabudowanej, obejmującej działkę o nr ewid. 1/15 o powierzchni 1874 m2, obręb 50 - Karłowice, zabudowanej budynkiem o powierzchni użytkowej 3376 m2, KW nr WR1K/00224631/8, położonej przy ul. Sołtysowickiej 15 we Wrocławiu oraz niezabudowanej gruntowej, obejmującej działkę o numerze ewidencyjnym 6/11, o powierzchni 5697 m2, obręb 50 – Karłowice, objętej KW nr WR1K/00203858/2, położona przy ul. Sołtysowickiej we Wrocławiu.

  2. Łączna cena wywoławcza nieruchomości: 6.000.000,00 zł.

  3. Termin i miejsce składania ofert: 26 czerwca 2020 r. godz. 12.00.

  4. Wysokość wadium: 300.000,00 zł, termin wpłacenia wadium:23 czerwca 2020 r.

  5. Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia: strona internetowa: www.amwhotele.pl, http://bipphh.pl/.

  6. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu: tel. + 48 22 417 10 90, + 48 693 080 407, e-mail: sekretariat@amwhotele.pl.

Lokalizacja