• Wydanie nr 02/10/2023 z dnia 02 października 2023 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Dzierżoniów, Woj. Dolnośląskie
  • Cena: 450.00 zł
  • Powierzchnia: 9.00 m 2
Wydanie nr 25/05/2023 z dnia 25 maja 2023 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Ogłoszenie nr 23/2023/PN

Burmistrz Dzierżoniowa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu położonego przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Dzierżoniowie obręb Centrum

KW SW1D/00016234/6.

Nr działki

Powierzchnia (m²)

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawy netto (zł)

Wysokość wadium (zł)

Godzina przetargu

cz.dz. 157

9

450,00

300,00

10:00

cz.dz.157

6

300,00

200,00

10:15

Maksymalny okres dzierżawy: do 3 miesięcy

Przeznaczenie: na lokalizację stoisk do sezonowej sprzedaży owoców w 2023r.

Termin przetargu: 05.07.2023r.

Miejsce przetargu: sala nr 14 Urzędu Miasta w Dzierżoniowie (I piętro)

Wadium: należy wpłacić na konto Urzędu Miasta w Dzierżoniowie nr 50 9527 0007 0046 7773 2000 0005 Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie do dnia 30.06.2023r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta.

  • Przed przystąpieniem do przetargu oferent winien zapoznać się z obecnym zagospodarowaniem nieruchomości. Oferent zobowiązany jest również, przed przystąpieniem do przetargu do zapoznania się i zaakceptowania warunków umowy dzierżawy.

  • Do czynszu za dzierżawę doliczony zostanie należny podatek VAT. Wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu za dzierżawę.

  • Dowód wniesienia wadium oraz dokument potwierdzający możliwość występowania oferenta w przetargu, podlega przedłożeniu komisji przetargowej przez uczestnika przetargu przed otwarciem przetargu.

  • W przypadku uchylenia się oferenta, który wygrał przetarg od zawarcia umowy dzierżawy w terminie 30 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu, wadium przepada na rzecz Urzędu Miasta.

  • Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta, pod telefonem 74-645-08-73 oraz na stronie internetowej bip.um.dzierzoniow.pl

  • Zastrzega się możliwość odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

Dariusz Kucharski Burmistrz Dzierżoniowa Dzierżoniów, 24 maja 2023r.

Lokalizacja