Wydanie nr 18/07/2024 z dnia 18 lipca 2024 roku, ISSN 2392-215X

Nieruchomości

Burmistrz Gminy Rymanów ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem lokalu użytkowego

Wydanie nr 13/06/2024 z dnia 13 czerwca 2024 roku, ISSN 2392-215X

Typ transakcji: Wynajem
Przedmiot ogłoszenia: Lokal użytkowy
Miejscowość ogłoszenia: Rymanów,
Powiat: krośnieński,
Gmina: Rymanów,
Województwo: podkarpackie

Szczegóły

Znak: RF.7150.1.2024

Rymanów dnia, 22.05.2024r

Burmistrz Gminy Rymanów

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem lokalu użytkowego

L.p.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej

Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Wysokość opłat z tytułu najmu za 1 m2 pow. użytkowej w zł.

 

Termin

zagospodarowania nieruchomości

(okres najmu)

1

KS1K/00068475/7

2930/2

Lokal położony na parterze budynku w Rymanowie przy ul. Rynek 20

o pow. użytkowej 49,54 m2

Na którą składają się pomieszczenia oznaczone w rzucie parteru

nr 9 Kawiarnia 36,20m2

nr 8 Zmywak 2,08 m2

nr 7 WC 1,76 m2

nr 6 Korytarz 2,31m2

nr 5 Magazyn 7,19 m2

 

 

Oddanie w najem z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej

Dostosowanie lokalu do działalności gospodarczej na koszt najemcy

 

Pierwszy przetarg odbył się 26.03.2024r.

20 zł + podatek VAT

Najemca lokalu użytkowego zobowiązany jest do płacenia podatku od nieruchomości

Stawka czynszu nie zawiera opłat za media.

Waloryzacja czynszu zgodnie ze wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez Prezesa GUS

Do 9 lat

Przetarg odbędzie się dnia 24.06.2023r. o godz. 1000 w budynku Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a.

  1. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 300zł. w terminie do 18.06.2024 na konto Gminy Rymanów nr 29 8636 0005 2001 0000 0475 0135. Za datę wpłaty wadium przelewem uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek bankowy Gminy Rymanów.

  2. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet czynszu najmu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.

  3. Wadium wpłacone przez uczestników, którzy przetargu nie wygrali zostanie im zwrócone w terminie trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

  4. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dowód wpłaty wadium i dokument tożsamości.

  5. W przypadku podmiotów innych niż osoba fizyczna, konieczne jest przedłożenie aktualnego dokumentu z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu ( wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument potwierdzający formę prowadzenia działalności i sposób reprezentacji uczestnika przetargu). Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą przedkładają wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

  6. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, wymagane jest przedłożenie pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postepowania przetargowego.

  7. Burmistrz Gminy Rymanów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.

  8. Dodatkowych informacji o lokalu będącym przedmiotem przetargu udziela Referat Finansów i Gospodarki Mieniem Gminy pokój nr 202, tel. 13 43 55 006 wew. 202.

  9. Udział w postepowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U UE. L119 z 4.05.2016 str. 1-88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344. ) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( tj. Dz.U z 2021r. poz. 2213).

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Rymanów -można uzyskać na stronie ww.rymanow.pl w zakładce RODO.

Lokalizacja

Nieruchomości

Proponowane dla Ciebie

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

Powierzchnia: 72.50

Cena: 450.000,00

Data: 18.07.2024

Dom
Sprzedaż

Lubień, malopolskie

Udział 1/2 w nieruchomości - Nowy Ciechocinek

Cena: 329.500,00

Data: 17.07.2024

Sprzedaż
Dom

Nowy Ciechocinek, kujawsko-pomorskie

Nieruchomość pod usługi, położona w Kołobrzegu prz...

Powierzchnia: 2463.00

Cena: 1.600.000,00

Data: 17.07.2024

Sprzedaż
Działka

Kołobrzeg, zachodniopomorskie

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruc...

Data: 17.07.2024

Sprzedaż
Działka

Rzepin, lubuskie

Burmistrz Dobrego Miasta ogłasza pierwszy przetarg...

Data: 17.07.2024

Sprzedaż
Obiekt użytkowy

Orzechowo, warminsko-mazurskie

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W...

Powierzchnia: 584.00

Cena: 43.800,00

Data: 17.07.2024

Sprzedaż
Działka

Gościszewo, pomorskie

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Sz...

Powierzchnia: 49.73

Cena: 248.650,00

Data: 17.07.2024

Sprzedaż
Działka

Sztum, pomorskie

BURMISTRZ LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO OGŁASZA PIERWSZY...

Data: 17.07.2024

Sprzedaż
Magazyn

Lidzbark Warmiński ,

Informacja Burmistrza Miasta Bielawa

Data: 17.07.2024

Sprzedaż
Działka

Bielawa, dolnoslaskie

OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU LEGNICKIEGO

Data: 17.07.2024

Dzierżawa
Działka

Konradówka, dolnoslaskie

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w...

Data: 17.07.2024

Sprzedaż
Działka

Bratucice, malopolskie

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KISIELIC

Data: 17.07.2024

Dzierżawa
Działka

Jędrychowo,

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Data: 17.07.2024

Dzierżawa
Działka

Świętochłowice, slaskie

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w d...

Data: 17.07.2024

Sprzedaż
Działka

Świętochłowice, slaskie

Przetarg na zbycie nieruchomości zabudowanej położ...

Powierzchnia: 1292.00

Cena: 1.099.800,00

Data: 16.07.2024

Sprzedaż
Obiekt użytkowy

Jelenia Góra , dolnoslaskie