• Wydanie nr 24/02/2024 z dnia 24 lutego 2024 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Bieleckie Młyny, Morawica, Woj. Świętokrzyskie
Wydanie nr 07/12/2023 z dnia 07 grudnia 2023 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Burmistrz Miasta i Gminy Morawica

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.)

informuje

o wywieszeniu w dniach od 7 grudnia do 28 grudnia 2023 r. włącznie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy przy ul. Spacerowej 7 oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy pod adresem: www.morawica.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Morawica pod adresem: www.morawica.eobip.pl wykazu nieruchomości gruntowych, oznaczonych działkami nr 43/24 o pow. 0,1374 ha, nr 43/25 o pow. 0,1375 ha i nr 43/27 o pow. 0,1253 ha położonych w obrębie geodezyjnym Bieleckie Młyny na terenach budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, stanowiących własność Miasta i Gminy Morawica, ujawnionych w księdze wieczystej KI1L/00075483/2, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargów pisemnych nieograniczonych (ofertowych).

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Geodezji Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy (pokój nr 6) lub pod nr tel. 41 306 75 14

Lokalizacja