• Wydanie nr 28/05/2024 z dnia 28 maja 2024 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
Wydanie nr 19/04/2024 z dnia 19 kwietnia 2024 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły


BURMISTRZ MIASTA MRĄGOWA


informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mrągowie podano do publicznej wiadomości, na okres 21 dni, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń, wykaz nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, tj. wykaz działki nr 178/69 o powierzchni 18 m2 (obręb nr 4), położonej w Mrągowie przy ulicy Mazurskiej.

Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionej nieruchomości, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity, Dz.U. z 2023 roku poz. 344 z późn.zm./, wynosi sześć tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mrągowie.

Bliższych informacji na temat wykazu nieruchomości udziela Referat Budownictwa, Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Mrągowie (II piętro, pokój nr 49), tel. /89/ 741-90-23.

Lokalizacja