• Wydanie nr 21/04/2024 z dnia 21 kwietnia 2024 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

WYKAZ NR 49/2024

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) Burmistrz Szczawna-Zdroju podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 03.04.2024 r. do dnia 24.04.2024 r. wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy.

1.


Położenie nieruchomości

Szczawno-Zdrój, ul. Solicka 15

2.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej i katastru nieruchomości

Obręb : Szczawno-Zdrój 1

Numer działki : 555

Powierzchnia : 0,0173 ha,

Księga Wieczysta: 31512/7

Kataster nieruchomości: „B” Tereny mieszkaniowe

3.


Opis nieruchomości

Lokal mieszkalny nr 6 położony na poddaszu budynku mieszkalno-użytkowego, składający się z pokoju z aneksem kuchennym, garderoby, pomieszczenia gospodarczego oraz łazienki z WC o łącznej pow. 28,72 m2. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 6,82 m2.

4.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Strefa zabudowy mieszkaniowej z usługami

5.


Termin zagospodarowania nieruchomości

lokal zagospodarowany

6.


Cena nieruchomości:

94.100,00 zł

w tym:

lokal: 91.300,00 zł

grunt: 2.800,00 zł

7.

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

----------------------------------------------------------------

8.

Wysokość opłat z tytułu użytkowania wieczystego, najmu lub dzierżawy

------------------------------------------------------------------

9.

Termin wnoszenia opłat

Jednorazowo przed podpisaniem aktu notarialnego

lub na raty

10.

Zasady aktualizacji opłat

------------------------------------------------------------------

11.

Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

lokal: prawo własności

grunt: prawo własności


Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34. ust. 1. pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 344 ze zm.) lub odrębnych przepisów mogą złożyć wniosek o jej nabycie w terminie do 15.05.2024 r.


Szczawno-Zdrój, dnia 28.03.2024 r.


Lokalizacja