• Wydanie nr 09/07/2020 z dnia 09 lipca 2020 roku, ISSN 2392-215X
 • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
 • Lokalizacja: Czarnocin, Woj. Łódzkie
Wydanie nr 04/06/2019 z dnia 04 czerwca 2019 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim

 informuje, iż zostały ogłoszone czwarte przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Czarnocinie, gmina Czarnocin, dla których Sąd Rejonowyw Piotrkowie Trybunalskim prowadzi księgę wieczystą KW NR PT1P/00053647/9 oznaczonych
w ewidencji gruntów numerami działek:

 • 1780/5 o pow. 0,1491 ha, wraz z udziałem 1/3 w prawie własności działki oznaczonej
  nr ewidencyjnym 1780/6 o pow. 0,0462 ha stanowiącej drogę wewnętrzną,
  cena wywoławcza wynosi 65 900,00 zł, wadium 4 000,00 zł;

 • 1780/7 o pow. 0,1923 ha wraz z udziałem 1/3 w prawie własności działki oznaczonej
  nr ewidencyjnym 1780/6 o pow. 0,0462 ha stanowiącej drogę wewnętrzną,
  cena wywoławcza wynosi 76 500,00 zł, wadium 4 000,00 zł;

 • 1780/8 o pow. 0,1748 ha wraz z udziałem 1/3 w prawie własności działki oznaczonej
  nr ewidencyjnym 1780/6 o pow. 0,0462 ha stanowiącej drogę wewnętrzną,
  cena wywoławcza wynosi 70 000,00 zł, wadium 4 000,00 zł.

Cena sprzedaży nieruchomości płatna jednorazowo przed dniem spisania umowy sprzedaży.

Przetargi odbędą się w dniu 3 lipca 2019 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Piotrkowie Trybunalskim
przy ul. Dąbrowskiego 7 (sala posiedzeń Zarządu) odpowiednio
o godz.: 9
00, 1000 i 1100.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium do dnia 26 czerwca 2019 r.
z dopiskiem: „Wadium – Czarnocin, działka nr …......” na konto Starostwa Powiatowego
w Piotrkowie Trybunalskim – Bank BNP Paribas S.A. o/Piotrków Trybunalski, numer 53 2030 0045 1110 0000 0138 0140.

Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez: wywieszenie
na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim przy
ul. Dąbrowskiego 7, zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej
www.powiat-piotrkowski. bip.net.pl, dzienniku internetowym www.przetargi-gctrader.pl oraz na stronie internetowej Powiatu Piotrkowskiego www.powiat-piotrkowski.pl.

Z regulaminem przetargu, warunkami przetargu oraz dokumentacją dotycząca nieruchomości można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim
w Wydziale Inwestycji i Mienia Powiatu, przy ul. Dąbrowskiego 7, pok. 109, I piętro, lub telefonicznie pod nr: 44 732-88-36, 44 732-88-37, a ponadto regulamin przetargu zamieszczony jest na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim www.powiat-piotrkowski.bip.net.pl, w zakładce
Wydziały – Wydział Inwestycji i Mienia Powiatu.


Lokalizacja