• Wydanie nr 30/05/2020 z dnia 30 maja 2020 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Gozdowo, Woj. Mazowieckie
  • Cena: 34 440.00 zł
  • Powierzchnia: 851.00 m 2
Wydanie nr 14/05/2019 z dnia 14 maja 2019 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Wójt Gminy Gozdowo


OGŁASZA

drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gozdowo


Sprzedażą objęta jest działka oznaczona nr geodezyjnym 502/1 o pow. 0,0851ha położona w miejscowości Gozdowo. W planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Sierpcu prowadzona jest księga wieczysta PL1E/00005213/5.

Nieruchomość jest niezabudowana. Istnieje możliwość podłączenia energii elektrycznej oraz możliwość wykonania przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego i gazowego.

Działka zlokalizowana jest na osiedlu mieszkaniowym we wsi gminnej. W odległości 500m znajdują się ośrodek zdrowia, apteka, przedszkole, szkoła podstawowa. Odległość do sklepów spożywczych oraz do przystanku komunikacji miejskiej wynosi 350m. Lokalizację nieruchomości można obejrzeć na stronie: www.geoportal.gov.pl.

Cena wywoławcza nieruchomości wraz z należnym podatkiem VAT wynosi:

34 440,00zł, minimalne postąpienie w przetargu wynosi: 350,00zł, wadium wynosi: 3 500,00zł.

Informacje dotyczące przetargu i regulaminu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Gozdowie, ul. Krystyna Gozdawy 19, 09-213 Gozdowo (pokój nr 10), telefon nr 24 364 48 25, mail sekretariat@gozdowo.eu.

Pierwszy przetarg ustny ograniczony odbył się w dniu 10.05.2019r.

Drugi ustny przetarg nieograniczony odbędzie się w dniu 13.06.2019r. o godz. 900 w siedzibie Urzędu Gminy w Gozdowie (sala posiedzeń).

Warunkiem udziału w przetargu jest:

- wpłacenie wadium na rachunek Urzędu Gminy w Gozdowie w Sierpeckim Banku Spółdzielczym Nr 86 9015 0001 3900 0299 2000 0010 w terminie do dnia 07.06.2019r.

Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu. Wadium przepada na rzecz Gminy Gozdowo w razie uchylenia się od zawarcia umowy kupna - sprzedaży przez uczestnika, który przetarg wygrał.

Osoby biorące udział w przetargu winny zapoznać się z przedmiotem przetargu przed jego rozpoczęciem, gdyż granice nabywanych nieruchomości nie będą wznawiane na koszt Gminy.

Należność za nieruchomość płatna jest jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.

Przetarg może zostać odwołany, po uprzednim podaniu do publicznej wiadomości ważnych powodów jego odwołania.

Lokalizacja