• Wydanie nr 24/02/2024 z dnia 24 lutego 2024 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Bielawa, Woj. Dolnośląskie
Wydanie nr 07/12/2023 z dnia 07 grudnia 2023 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Informacja

Burmistrza Miasta Bielawa

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Burmistrz Miasta Bielawa informuje, że sporządzono i podano do publicznej wiadomości, poprzez zamieszczenie w dniu 7 grudnia 2023 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bielawie, plac Wolności 1, II p. na okres 21 dni oraz na stronie internetowej tutejszego Urzędu www.um.bielawa.pl, wykaz niżej opisanych nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

- działka gruntu nr 235/1 obręb Fabryczna o powierzchni całkowitej 339 m2, użytek S-RIIIb, położona w Bielawie, do dzierżawy 1 m2.

Informację o powyższym udziela Referat Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Bielawie, pl. Wolności 1 pok. nr 19 II p. tel 74 8328740.

Lokalizacja