• Wydanie nr 05/10/2022 z dnia 05 października 2022 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Jugów, Nowa Ruda (Gmina), Woj. Dolnośląskie
  • Powierzchnia: 5 500.00 m 2
Wydanie nr 23/09/2022 z dnia 23 września 2022 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

 Informacja o wykazach nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Wójt Gminy Nowa Ruda informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Nowej Rudzie, ul. Niepodległości nr 2, dnia 23 września 2022 roku zostały wywieszone i podane do publicznej wiadomości na okres od dnia 23 września 2022 r. do dnia 13 października 2022 r., wykazy niżej wymienionych nieruchomości, stanowiących własność Gminy Nowa Ruda, przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym będące:

  1. załącznikiem do zarządzenia Nr 482/22 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 23 września 2022 roku - nieruchomość gruntowa niezabudowana w granicach działki nr 478/1 o ogólnej pow. 0,55 ha, położona w obrębie 0007 Jugów, przeznaczona do wydzierżawienia na cele związane z gospodarką rolną;

  2. załącznikiem do zarządzenia Nr 483/22 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 23 września 2022 roku - nieruchomość gruntowa niezabudowana w granicach działek nr 626/8 i 626/9 o łącznej pow. 1,25 ha, położona w obrębie 0007 Jugów, przeznaczona do wydzierżawienia na cele związane z gospodarką rolną;

  3. załącznikiem do zarządzenia Nr 484/22 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 23 września 2022 roku - nieruchomość gruntowa niezabudowana w granicach części działki nr 489/11 o pow. 0,1360 ha, położona w obrębie 0009 Ludwikowice, przeznaczona do wydzierżawienia na cele związane z gospodarką rolną;

  4. załącznikiem do zarządzenia Nr 485/22 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 23 września 2022 roku - nieruchomość gruntowa niezabudowana w granicach części działki nr 489/11 o pow. 0,2785 ha, położona w obrębie 0009 Ludwikowice, przeznaczona do wydzierżawienia na cele związane z gospodarką rolną;

  5. załącznikiem do zarządzenia Nr 486/22 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 23 września 2022 roku - nieruchomość gruntowa niezabudowana w granicach działki nr 999/3 o ogólnej pow. 0,55 ha, położona w obrębie 0009 Ludwikowice, przeznaczona do wydzierżawienia na cele związane z gospodarką rolną;

  6. załącznikiem do zarządzenia Nr 487/22 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 23 września 2022 roku - nieruchomość gruntowa niezabudowana w granicach działek nr 759 i 1005 oraz części działki nr 306 o łącznej pow. 0,81 ha, położona w obrębie 0009 Ludwikowice, przeznaczona do wydzierżawienia na cele związane z gospodarką rolną;

  7. załącznikiem do zarządzenia Nr 488/22 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 23 września 2022 roku - nieruchomość gruntowa niezabudowana w granicach działki nr 69 o ogólnej pow. 1,05 ha, położona w obrębie 0009 Ludwikowice, przeznaczona do wydzierżawienia na cele związane z gospodarką rolną.

Wykazy dostępne są również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gmina.nowaruda.pl, na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowa Ruda www.gmina.nowaruda.pl oraz na tablicy ogłoszeń poszczególnych Sołectwa.

Lokalizacja