• Wydanie nr 24/02/2024 z dnia 24 lutego 2024 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Barczewo, Woj. Warmińsko-Mazurskie
Wydanie nr 07/12/2023 z dnia 07 grudnia 2023 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Burmistrz Barczewa działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U. z 2023 poz.344 ze zm.), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Barczewie, stronie internetowej Urzędu Miejskiego pod adresem: www.barczewo.pl, biuletynie informacji publicznej prowadzonym przez Urząd Miejski w Barczewie pod adresem: www.barczewo.bip.net.pl i na stronach internetowych Monitora Samorządowego pod adresem www.otoprzetargi.pl podany został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży od dnia 28-11-2023r. do dnia 18-12-2023r.

Obręb nr 1 miasta Barczewo:

- lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku nr 33 przy ulicy Wojska Polskiego Barczewo wraz z udziałem wynoszącym 175/1000 w prawie własności działki 125/13 obr. nr 1 miasta Barczewo, o powierzchni 0,1284ha

- budynek gospodarczy położony w Barczewie przy ulicy Wojska Polskiego Barczewo wraz z prawem własności działki 125/15 obr. nr 1 miasta Barczewo, o powierzchni 0,0028ha

Obręb nr 2 miasta Barczewo

- lokal mieszkalny nr 24 położony w budynku nr 28A przy ulicy Wojska Polskiego Barczewo wraz z udziałem wynoszącym 4/100 w prawie własności działki 75/8 obr. nr 2 miasta Barczewo, o powierzchni 0,0274ha

- lokal mieszkalny nr 10 położony w budynku nr 16 przy ulicy Wojska Polskiego Barczewo wraz z udziałem wynoszącym 6/100 w prawie własności działki 73/28 obr. nr 2 miasta Barczewo, o powierzchni 0,0275ha

Barczewo, 05-12-2023r.

Lokalizacja