• Wydanie nr 24/02/2024 z dnia 24 lutego 2024 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Krasne, Woj. Podkarpackie
Wydanie nr 07/12/2023 z dnia 07 grudnia 2023 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

WÓJT GMINY KRASNE

informuje, że

w dniu 07.12.2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Krasnem został wywieszony wykaz nieruchomości zabudowanej o numerze porządkowym Malawa 525, zlokalizowanej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasne oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewid. nr 1253/2 o pow. 0,0371 ha, objętej KW nr RZ1Z/00133896/4, przeznaczonej
do użyczenia na okres 1 roku.

Szczegółowe informacje w Urzędzie Gminy Krasne, pokój nr 23 lub tel. 17 23 00 209, strona BIP UG Krasne.

Lokalizacja