• Wydanie nr 22/09/2020 z dnia 22 września 2020 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Rybnik, Woj. Śląskie
  • Cena: 117 000.00 zł
  • Powierzchnia: 49.34 m 2
Wydanie nr 09/03/2020 z dnia 09 marca 2020 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Syndyk Masy Upadłości – Aneta Brachaczek prowadząca postępowanie upadłościowe dłużnika Rafała Wójcik przed Sądem Rejonowym w Gliwicach Wydział XII Gospodarczy sygn. akt XII GUp 325/19 zaprasza na aukcję której przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny położony przy ul. Karskiego 21A/7 złożony z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju powierzchni 49,34 mkw dla której Sąd Rejonowy w Rybniku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę nr GL1Y/00160151/4. Do przedmiotowego lokalu mieszkalnego przynależy piwnica o powierzchni 4,03 mkw.

Prawo do w/w nieruchomości to spółdzielcze własnościowe prawo do nieruchomości lokalowej – lokalu mieszkalnego wyłącznie na rzecz Dłużnika w udziale 1/1.

Proponowana cena wywoławcza wynosi 117 000,00 zł. (słownie: sto siedemnaście tysięcy tysięcy złotych 00/100 groszy). Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić na rachunek masy upadłości prowadzony w Santander Bank Polska O/Rybnik o numerze 24 1090 2590 0000 0001 4389 0723 do dnia 08 maja 2020 roku.

Aukcja rozpoczyna się w dniu 11 maja 2020 roku o godzinie 9.00 w sali nr 112 Sądu Rejonowego w Gliwicach przy ul. Powstańców Warszawy 23.

Zastrzega się prawo do unieważnienia aukcji bez podania przyczyny, jak również zmiany warunków aukcji i zamknięcia aukcji bez udzielenia przybicia którejkolwiek z ofert. Więcej informacji pod adresem: aneta.brachaczek@syndyk.de, tel. 512 292 972

Lokalizacja