• Wydanie nr 06/08/2020 z dnia 06 sierpnia 2020 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Wodzisław Śląski, Woj. Śląskie
  • Cena: 15 000.00 zł
Wydanie nr 12/06/2019 z dnia 12 czerwca 2019 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

JSW KOKS S.A. z siedzibą przy ul. Pawliczka 1, 41-800 Zabrze ogłasza przetarg ustny
w formie licytacji na sprzedaż:

9 murowanych garaży (prawo własności) o pow. użytk. 15,81 m2 każdy, zlokalizowanych w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Dębowej wraz z prawem użytkowania wieczystego działek gruntu, na których są one zlokalizowane.

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr GL1W/00071365/5.

Lp. garażu


Nr działki

Pow. działki [m2]

Cena wywoławcza nieruchomości garażowej netto [zł]

- sprzedaż zwolniona z podatku VAT

1

2133/1

20

15.000,00

2

2134/1

19

15.000,00

3

2135/1

19

15.000,00

4

2136/1

20

15.000,00

5

2137/1

20

15.000,00

6

2138/1

19

15.000,00

7

2139/1

19

15.000,00

8

2140/1

19

15.000,00

9

2141/1

20

15.000,00

Prawo pierwokupu przysługuje obecnym najemcom nieruchomości garażowych opisanych w tabeli pod numerami: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9.


W przypadku sprzedaży ww. nieruchomości garażowych, ustanowiona zostanie służebność gruntowa (przechodu i przejazdu) na działkach gruntu nr 2657/1 i 2658/1 (KW nr GL1W/00073012/0) w celu zapewnienia nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży dostępu do drogi publicznej. W związku z powyższym do ceny sprzedaży każdej z nieruchomości garażowych zostanie doliczona kwota w wysokości 800,00 zł netto powiększona o VAT wynoszący 23% - jednorazowa odpłatność z tytułu ustanowienia służebności.

Szczegółowe informacje odnośnie przedmiotu i formy sprzedaży są dostępne w siedzibie JSW KOKS S.A. ul. Pawliczka 1 w Zabrzu (Budynek C, parter, pok. 1, 4 i 5) oraz na stronie internetowej Spółki w zakładce: Przetargi i zakupy – Przetargi –Przetargi na sprzedaż nieruchomości i pozostałych środków trwałych

Osoby do kontaktu:

  • W zakresie informacji dotyczących przedmiotu sprzedaży:

Kierownik Działu Administracyjno-Mieszkaniowego

tel. 32 416 43 75, 661 125 019 (od pn. do pt. w godzinach od 7.00 do 15.00)

e-mail: ebialik@jswkoks.pl

  • W zakresie informacji dotyczących procedury sprzedaży:

Kierownik Działu Obsługi Majątku

tel. 32 416 43 44, 601 740 678

e-mail: dostrzelczyk@jswkoks.pl


Lokalizacja