• Wydanie nr 04/06/2020 z dnia 04 czerwca 2020 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Zabrze, Woj. Śląskie
  • Cena: 96 000.00 zł
  • Powierzchnia: 39.11 m 2
Wydanie nr 06/03/2019 z dnia 06 marca 2019 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Syndyk Masy Upadłości – Radosław Paulewicz (tel kontaktowy 796 449 333) prowadzący postępowanie upadłościowe dłużniczki Ireny Ostrowskiej przed Sądem Rejonowym w Gliwicach Wydział XII Gospodarczy sygn. akt XII GUp 187/18 zaprasza na aukcję której przedmiotem  jest lokal mieszkalny położony przy ulicy Pokoju 39/40, 41-800 Zabrze dla której Sąd Rejonowy w Zabrzu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KW: GL1Z/00024900/6.

Wartość wynikająca z opisu i oszacowania dla tej nieruchomości jest następująca:

Lokal mieszkalny położony w Zabrzu przy ulicy Pokoju 39/40,  usytuowany jest na  8 piętrze w budynku wielorodzinnym  i składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju o łącznej powierzchni 39,11 m² dla której Sąd Rejonowy w Zabrzu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KW: GL1Z/00024900/6.

Prawo do w/w nieruchomości to spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

Proponowana cena wywoławcza wynosi 96 000,00 zł.  (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100 groszy). Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić na rachunek masy upadłości prowadzony w PKO BP nr 27 1020 2313 0000 3102 0596 1364.

Aukcja rozpoczyna się w dniu 29 marca 2019 roku o godzinie 09.00 w sali nr 112 Sądu Rejonowego w Gliwicach przy ul. Powstańców Warszawy 23.

Zastrzega się prawo do unieważnienia aukcji bez podania przyczyny, jak również zmiany warunków aukcji i zamknięcia aukcji bez udzielenia przybicia którejkolwiek z ofert.

Lokalizacja