• Wydanie nr 30/05/2020 z dnia 30 maja 2020 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Dobre Miasto, Woj. Warmińsko-Mazurskie
  • Powierzchnia: 453.38 m 2
Wydanie nr 10/05/2019 z dnia 10 maja 2019 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Podstawowe informacje
⦁    Spółka / Oddział:  Polska Spółka Gazownictwa Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie
⦁    Wartość nieruchomości:
⦁    Lokalizacja:
Miasto: Dobre Miasto
Adres: ul. Kościuszki 2C
⦁    Typ nieruchomości: grunt zabudowany
⦁    Powierzchnia
Powierzchnia użytkowa zabudowań: 453,38 m2
Powierzchnia gruntu: 1395 m2
Powierzchnia biurowa: 243,08 m2
⦁    Nr działki: 337/2
⦁    Obręb: 0002
⦁    Nr Księgi Wieczystej:  OL1O/00059072/6
⦁    Informacje planistyczne: zgodnie z MPZP nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem U.02 – tereny zabudowy usługowej oraz częściowo na terenie oznaczonym symbolem KDW.01 – tereny dróg wewnętrznych
⦁    Tytuł prawny: użytkowanie wieczyste do gruntu wraz z prawem własności do budynków i budowli posadowionych na gruncie

Lokalizacja
Nieruchomość położona jest w Dobrym Mieście przy ul. Kościuszki 2C, ok. 350 m od Placu Jana Pawła II w centralnej części miasta. Dojazd prowadzi lokalną ulicą o nawierzchni asfaltowej. W sąsiedztwie nieruchomości znajdują się budynki usługowe, stacja redukcyjna gazu i remiza strażacka.


Opis nieruchomości
Nieruchomość niewykorzystywana przez Oddział, stanowiąca siedzibę byłego Punktu Mistrzowskiego. Działka gruntowa ma kształt zbliżony do litery L, ukształtowanie terenu jest płaskie. Na nieruchomości znajduje się budynek biurowy o pow. użytkowej 243,08 m2, budynek warsztatowo-magazynowy o pow. użytkowej 180,59 m2 oraz budynek garażowy o pow. użytkowej 29,71 m2. Teren nieruchomości jest utwardzony, oświetlony, ogrodzony oraz wyposażony w sieć elektroenergetyczną, wodociągową, kanalizacyjną i gazową.