• Wydanie nr 26/02/2020 z dnia 26 lutego 2020 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Ryczów, Ogrodzieniec, Woj. Śląskie
  • Cena: 595 000.00 zł
  • Powierzchnia: 204.90 m 2
Wydanie nr 20/08/2019 z dnia 20 sierpnia 2019 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻ „Z WOLNEJ RĘKI” NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI 42-440 RYCZÓW UL. ARMII KRAJOWEJ 143


Syndyk masy upadłości sprzeda "z wolnej ręki nieruchomości: nieruchomość zabudowaną domem jednorodzinnym i gospodarczym opisaną w KW nr o CZ1Z/00033814/1 stanowiącą działki nr ew. 454/20, 452/4 obręb Ryczów o powierzchni 1,1314 ha, oraz nieruchomość opisaną w KW nr o CZ1Z/00040574/8 stanowiącą działkę nr ew. 452/6 obręb Ryczów o powierzchni 0,5358 ha, położone: Ryczów 143, gmina Ogrodzieniec, powiat zawierciański


za cenę nie niższą niż:


595 000zł’


słownie: pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy zł 00/00gr


Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:


603 951 467

Oferty z zaproponowaną ceną nie niższą niż 595 000zł należy przesyłać na adres e-mail:


syndyk.bubel@gmail.com


Za ofertę przyjętą uważa się ofertę potwierdzoną wiadomością e-mail informującą o przyjęciu oferty. Oferty należy składać do dnia 30 września 2019 roku.


Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, prawo unieważnienia konkursu ofert w całości bez podania przyczyny, prawo unieważnienia wyniku konkursu ofert bez podania przyczyny oraz prawo odstąpienia od oferty bez podania przyczyny.


Lokalizacja