• Wydanie nr 27/01/2021 z dnia 27 stycznia 2021 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Kochcice, Kochanowice, Woj. Śląskie
  • Cena: 117 000.00 zł
  • Powierzchnia: 119.50 m 2
Wydanie nr 06/05/2020 z dnia 06 maja 2020 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI „Z WOLNEJ RĘKI”

Syndyk masy upadłości sprzeda "z wolnej ręki prawo własności nieruchomości opisanej w KW nr CZ1L/00022334/1 stanowiącej działkę nr ew. 1329/292 o powierzchni 0,0893 ha położonej w Kochcicach przy ul. Zielonej 62, gmina Kochanowice, powiat lubliniecki, za cenę nie niższą niż ¾ wartości oszacowania, czyli za cenę nie niższą niż:

117 000 zł

słownie: sto siedemnaście tysięcy zł

Nieruchomość położona jest na terenie wsi Kochanowice przy ul. Zielonej. Ulica Zielona położona w północnej części wsi. Wzdłuż ulicy zabudowa mieszkalna jednorodzinna. Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym i gospodarczym.

Budynek mieszkalny wolnostojący. Rok budowy 1974. Pow. zabudowy w m² 94,00. Pow. użytkowa w m² 119,50. Liczba kondygnacji 2/1.

Budynek gospodarczy piętrowy, niepodpiwniczony, wybudowany w latach 70-tych, o powierzchni zabudowy 153m2 i kondygnacjach 2/0. Budynek w zabudowie zwartej z budynkiem na sąsiedniej nieruchomości. Parter typowo gospodarczy i dwa pomieszczenia garażowe. Na piętrze w części od strony budynku mieszkalnego pomieszczenia wykończone w standardzie mieszkalnym. Pozostała część piętra typowa, niewykończona.


UWAGA: Wartość rynkowa nieruchomości opisanej w księdze wieczystej KW nr CZ1L/00022334/1 jako przedmiotu prawa własności bez obciążeń w Dziale III wg stanu na dzień ogłoszenia upadłości wynosi:

Wr = 280 000 zł

słownie: dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych.

Wartość rynkowa służebności w Dziale III nieruchomości opisanej w księdze wieczystej KW nr CZ1L/00022334/1 jako przedmiotu prawa własności wg stanu na dzień ogłoszenia upadłości wynosi:

Wr = 124 000 zł

słownie: sto dwadzieścia cztery tysiąc złotych


Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 603 951 467. Oferty z zaproponowaną ceną, nie niższą niż podana w ogłoszeniu, należy przesyłać na adres e-mail:


syndyk.bubel@gmail.com


Za ofertę przyjętą uważa się ofertę potwierdzoną wiadomością e-mail informującą o przyjęciu oferty. Oferty należy składać do dnia 30 czerwca 2020 roku, przy czym potwierdzenie przyjęcia oferty może nastąpić w terminie późniejszym.


Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, prawo unieważnienia konkursu ofert w całości bez podania przyczyny, prawo unieważnienia wyniku konkursu ofert bez podania przyczyny oraz prawo odstąpienia od oferty bez podania przyczyny.

Lokalizacja