• Wydanie nr 09/07/2020 z dnia 09 lipca 2020 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Mykanów, Woj. Śląskie
  • Cena: 725 000.00 zł
  • Powierzchnia: 229.95 m 2
Wydanie nr 18/06/2020 z dnia 18 czerwca 2020 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI „Z WOLNEJ RĘKI”

Syndyk masy upadłości sprzeda "z wolnej ręki n/w nieruchomości:

 

1.    Nieruchomość niezabudowaną stanowiącą działkę nr ew. 4684/2 o powierzchni 1,7605 ha położoną w Prusicku, gmina Nowa Brzeźnica, powiat pajęczański, opisaną w KW nr SR2W/00020854/1, za cenę nie niższą niż:

18 000 zł

słownie: osiemnaście tysięcy zł

Nieruchomość położona na terenie przysiółka Zapole, na południe od Prusicka. Dojazd do Zapola z drogi nr 483 [Częstochowa – Nowa Brzeźnica – Szczerców – Łask]. W Zapolu po północnej stronie drogi, za działką nr 4684/1. Dojazd z drogi od strony północnej. Działka nieuzbrojona, zadrzewiona. Teren nie objęty planem urządzenia lasu.

 

 

2.    Nieruchomość stanowiąca działki nr ew. 50/1 i 50/2 o powierzchni 1,5328 ha opisanej w  KW CZ1C/00010517/2 położone w miejscowości Nowa Rybna ul. Prosta 3 gm. Mykanów, powiat Częstochowski, za cenę nie niższą niż:

725 000 zł

słownie: siedemset dwadzieścia pięć tysięcy złotych

 

przy czym istnieje możliwość sprzedaży oddzielnie składowych nieruchomości, tj. działek: 50/1 i 50/2 oraz konstrukcji szklarni. Działki zabudowane są budynkiem mieszkalnym - rok budowy 1981, budynkiem gospodarczym – rok budowy 1978, budynkiem kotłowni – rok budowy 2007, oraz szklarniami  o łącznej powierzchni ok. 9700m2.  

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 603 951 467. Oferty z zaproponowanymi cenami, nie niższymi niż podane w ogłoszeniu, należy przesyłać na adres e-mail:

 

syndyk.bubel@gmail.com

 

Za ofertę przyjętą uważa się ofertę potwierdzoną wiadomością e-mail informującą o przyjęciu oferty. Oferty należy składać do dnia 31 lipca 2020 roku, przy czym potwierdzenie przyjęcia oferty może nastąpić  w terminie późniejszym.

 

Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, prawo unieważnienia konkursu ofert w całości bez podania przyczyny, prawo unieważnienia wyniku konkursu ofert bez podania przyczyny oraz prawo odstąpienia od oferty bez podania przyczyny.

Lokalizacja