• Wydanie nr 09/08/2022 z dnia 09 sierpnia 2022 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM

NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI


PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie,

ul. Węglowa 5, 97-400 Bełchatów

ogłasza pierwszy przetarg nieograniczony na

zbycie nieruchomości gruntowych:Nr działki

Powierzchnia

Nr działki stanowiącej drogę dojazdową do nieruchomości zbywanej wraz z jej udziałem

obręb

Nr księgi wieczystej

Cena wywoławcza

Wadium

230/3

0,1241 ha

dz.230/5-276/1000,

Sieniawka AM-2

JG1Z/00018673/8

48.200,00 zł (czterdzieści osiem tysięcy dwieście złotych)

4.820,00 zł (cztery tysiące osiemset dwadzieścia złotych)

230/19-75/1000

230/4

0,1048 ha

230/5-234/1000,

Sieniawka AM-2

JG1Z/00018673/8

40.700,00 zł (czterdzieści tysięcy siedemset złotych)

4.070,00 zł (cztery tysiące siedemdziesiąt złotych)

230/19-63/1000

230/6

0,1261 ha

230/5-281/1000,

Sieniawka AM-2

JG1Z/00018673/8

49.000,00 zł

(czterdzieści dziewięć tysięcy złotych)

4.900,00 zł
(cztery tysiące dziewięćset złotych)

230/19-76/1000

230/7

0,0939 ha

230/5-209/1000,

Sieniawka AM-2

JG1Z/00018673/8

38.400,00 zł

(trzydzieści osiem tysięcy czterysta złotych)

3.840,00 zł
(trzy tysiące osiemset czterdzieści złotych)

230/19- 56/1000

230/8

0,1041 ha

230/10-110/1000,

Sieniawka AM-2

JG1Z/00018673/8

40.500,00 zł (czterdzieści tysięcy pięćset złotych)

4.050,00 zł (cztery tysiące pięćdziesiąt złotych)

230/19-63/1000

230/9
0,1052 ha

230/10-111/1000,

Sieniawka AM-2

JG1Z/00018673/8

40.900,00 zł (czterdzieści tysięcy dziewięćset złotych)

4.090,00 zł (cztery tysiące dziewięćdziesiąt złotych)230/19-63/1000

230/11

0,0916 ha

230/10- 97/1000

Sieniawka AM-2

JG1Z/00018673/8

29.900,00 zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset złotych)

2.990,00 zł (dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych)

230/12-124/1000

230/19-55/1000

230/13

0,0982 ha

230/10-104/1000

Sieniawka AM-2

JG1Z/00018673/8

32.000,00 zł (trzydzieści dwa tysiące złotych)

3.200,00 zł
( trzy tysiące dwieście złotych)

230/12-133/1000

230/19-59/1000

230/14

0,1355 ha

230/10-143/1000

Sieniawka AM-2

JG1Z/00018673/8

43.800,00 zł (czterdzieści trzy tysiące osiemset złotych)

4.380,00 zł (cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt złotych)

230/12-184/1000

230/19-82/1000

230/15

0,1025 ha

230/10-109/1000

Sieniawka AM-2

JG1Z/00018673/8

31.200,00 zł (trzydzieści jeden tysięcy dwieście złotych)

3.120,00 zł
( trzy tysiące sto dwadzieścia złotych)

230/12-140/1000

230/19-61/1000

230/16

0,3081 ha

230/10-326/1000

Sieniawka AM-2

JG1Z/00018673/8

83.200,00 zł (osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście złotych)

8.320,00 zł (osiem tysięcy trzysta dwadzieścia złotych)

230/12-419/1000

230/19-185/1000

230/17

0,2695 ha

230/19-162/1000

Sieniawka AM-2

JG1Z/00018673/8

74.200,00 zł (siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście złotych)

7.420,00 zł (siedem tysięcy czterysta dwadzieścia złotych)

230/20

0,1335 ha

-

Sieniawka AM-2

JG1Z/00018673/8

37.700,00 zł (trzydzieści siedem tysięcy siedemset złotych)

3.770,00 zł
(trzy tysiące siedemset złotych)


Uwaga: Do ceny nabycia zostaną doliczone koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży oraz obowiązujący
podatek VAT.

Gminie Bogatynia przysługuje prawo pierwokupu przedmiotowych nieruchomości (art. 109 ust. 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami).

Dla nieruchomościach gruntowych o numerach: 230/12, 230/14, 230/15, 230/16 i 230/19 zostanie ustanowiona służebności przesyłu na rzecz PGE GiEK S.A. dla linii napowietrznej L – 103.

Rekompensata za ustanowioną służebność przesyłu dla linii L-103 została uwzględniona w cenie wywoławczej nieruchomości.

Na dzień opublikowania niniejszego Ogłoszenia Dział IV Ksiąg Wieczystych nieruchomości gruntowych nie wykazuje wpisów.

Opis przedmiotu postępowania oraz formularz ofertowy dostępne są na stronie Internetowej Ogłaszającego pod adresem: https: //pgegiek.pl/przetargi/sprzedaz-nieruchomosci.


Pracownikiem upoważnionym do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami w sprawach dotyczących organizacji postępowania i przedmiotu postępowania jest:


Renata Ławrynowicz, Kopalnia Węgla Brunatnego Turów, tel. 75 77 35 414, e-mail: renata.lawrynowicz@gkpge.plSPECYFIKACJA PRZETARGOWA