• Wydanie nr 09/08/2022 z dnia 09 sierpnia 2022 roku, ISSN 2392-215X
 • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
 • Lokalizacja: Wejherowo, Woj. Pomorskie
 • Cena: 6 300 000.00 zł
 • Powierzchnia: 5 731.00 m 2
Wydanie nr 13/10/2021 z dnia 13 października 2021 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O AUKCJI

PHH HOTELE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ogłasza aukcję na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej Hotelem Bliza położonej w Wejherowie, przy ul. Os. Przyjaźni 1 z wyłączeniem składników ruchomych.

 1. Opis nieruchomości: prawo własności nieruchomości zabudowanej Hotelem Bliza wraz ze składnikami ruchomymi mieszczącymi się w budynku, obejmującej działkę o numerze ewidencyjnym 317/14 obręb 0016, o powierzchni 5731 m2, położona przy ul. Os. Przyjaźni 1 w Wejherowie, objęta KW nr GD1W/00031980/6.

 2. Cena wywoławcza: 6.300.000,00 zł netto.

 3. Wysokość wadium: 315.000,00 zł, termin do którego należy wpłacić wadium: 29.10.2021 r. Numer rachunku bankowego PKO BP nr 11 1020 2892 0000 5002 0197 7214 z zaznaczeniem tytułu przelewu: „Aukcja Wejherowo os. Przyjaźni 1, 317/14

 4. Wysokość postąpienia będzie w wysokości 31.500,00 zł. Warunkiem ważności postępowania jest zaoferowanie przynajmniej przez jednego oferenta jednego postąpienia ponad cenę wywoławczą.

 5. Nieruchomość można oglądać w dni robocze w terminie do 29.10.2021 r. po uprzednim uzgodnieniu terminu z Panem Michałem Szopa, tel. 519 749 684.

 6. Aukcja odbędzie się w siedzibie w Hotelu ,,Bliza” w Wejherowie przy ulicy Os. Przyjaźni 1 w dniu 3 listopada 2021 r. o godzinie 13.00.

 7. Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia: strona internetowa: www.phhhotele.pl, https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/sprzedaz-aktywow-trwalych.

 8. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu: tel. + 48 22 417 10 90, 664-125-249, e-mail: sekretariat@phhhotele.pl.

Lokalizacja