• Wydanie nr 09/07/2020 z dnia 09 lipca 2020 roku, ISSN 2392-215X
 • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
 • Lokalizacja: Kamień Pomorski, Woj. Zachodniopomorskie
 • Cena: 50 000.00 zł
 • Powierzchnia: 1 026.00 m 2
Wydanie nr 08/07/2019 z dnia 08 lipca 2019 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU


Burmistrz Kamienia Pomorskiego

ogłasza

na dzień 12 sierpnia 2019 roku od godziny 1000

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Kamieniu Pomorskim przy ul. Stefana Stuligrosza

 1. działka nr 692/25 o pow. 0,1026 ha obręb nr 1 miasta Kamień Pomorski, gmina Kamień Pomorski, KW nr SZ1K/00025660/0, użytek gruntowy „RIVb”

cena wywoławcza 50.000,00 zł netto
wadium 5.000,00 zł
 1. działka nr 692/26 o pow. 0,1025 ha obręb nr 1 miasta Kamień Pomorski, gmina Kamień Pomorski, KW nr SZ1K/00025660/0, użytek gruntowy „RIVb”

cena wywoławcza 58.500,00 zł netto
wadium 5.850,00 zł
 1. działka nr 692/27 o pow. 0,0955 ha obręb nr 1 miasta Kamień Pomorski, gmina Kamień Pomorski, KW nr SZ1K/00025660/0, użytek gruntowy „RIVb”

cena wywoławcza 46.500,00 zł netto

wadium 4.650,00 zł

 1. działka nr 692/31 o pow. 0,1212 ha obręb nr 1 miasta Kamień Pomorski, gmina Kamień Pomorski, KW nr SZ1K/00025660/0, użytek gruntowy „RIVb”

cena wywoławcza 69.000,00 zł netto

wadium 6.900,00 zł

 1. działka nr 692/32 o pow. 0,0852 ha obręb nr 1 miasta Kamień Pomorski, gmina Kamień Pomorski, KW nr SZ1K/00025660/0, użytek gruntowy „RIVb”

cena wywoławcza 53.000,00 zł netto

wadium 5.300,00 zł

 1. działka nr 692/33 o pow. 0,0849 ha obręb nr 1 miasta Kamień Pomorski, gmina Kamień Pomorski, KW nr SZ1K/00025660/0, użytek gruntowy „RIVb”

cena wywoławcza 53.000,00 zł netto

wadium 5.300,00 zł

 1. działka nr 692/36 o pow. 0,1061 ha obręb nr 1 miasta Kamień Pomorski, gmina Kamień Pomorski, KW nr SZ1K/00025660/0, użytek gruntowy „Bp”

cena wywoławcza 57.500,00 zł netto

wadium 5.750,00 zł

 1. działka nr 692/37 o pow. 0,1062 ha obręb nr 1 miasta Kamień Pomorski, gmina Kamień Pomorski, KW nr SZ1K/00025660/0, użytek gruntowy „Bp”

cena wywoławcza 66.000,00 zł netto

wadium 6.600,00 złDo ceny sprzedaży ustalonej w wyniku przetargu doliczony zostanie podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości obowiązującej w dniu sprzedaży nieruchomości. W dniu ogłoszenia przetargu obowiązuje podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 12 sierpnia 2019 roku od godziny 1000 w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Pomorskim, ul. Stary Rynek 1, 72-400 Kamień Pomorski, w sali konferencyjnej na I piętrze.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium ze wskazaniem numeru działki, w wysokości podanej w ogłoszeniu o przetargu i złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu oraz o przyjęciu bez zastrzeżeń warunków przetargu wraz z podaniem nr konta, na które zostanie zwrócone wadium, w przypadku niewygrania przetargu.

Wadium w podanej wyżej wysokości należy wpłacić w pieniądzu (zł) w terminie do dnia 05 sierpnia 2019 roku w kasie Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim lub na konto Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim w Banku Spółdzielczym w Wolinie nr 67 9393 0000 0012 9600 2000 0010, przy czym za datę wpłacenia wadium uznaje się dzień uznania rachunku, tj. dzień wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu.

Pełna treść ogłoszenia o przetargu wywieszona jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim, ul. Stary Rynek 1 oraz zamieszczona na stronie internetowej www.kamienpomorski.pl oraz www.bip.kamienpomorski.pl.

Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim, ul. Stary Rynek 1, pokój nr 14 pod numerem telefonu 913823967.Lokalizacja