• Wydanie nr 09/07/2020 z dnia 09 lipca 2020 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Torzym, Woj. Lubuskie
  • Cena: 360 000.00 zł
  • Powierzchnia: 1 097.00 m 2
Wydanie nr 21/10/2019 z dnia 21 października 2019 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Anety Gancarz ogłasza czwarty pisemny przetarg nieograniczony na prawo własności nieruchomości zabudowanej budyniem restauracji z częścią hotelową

  • Przedmiotem sprzedaży jest przysługujący Upadłemu - osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Anecie Gancarz, prawo własności nieruchomości składającej się z działki gruntu nr 359/1, o powierzchni 1097 m2, położonej w Torzymiu przy ul. Podgórnej 2, zabudowanej budynkiem restauracji z częścią hotelową, dla której Sąd Rejonowy w Sulęcinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr GW1U/00021255/2.

  • Cena wywoławcza wynosi 360.000,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych) netto.

  • Miejscem przeprowadzenia przetargu jest siedziba Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp., Wydział V Gospodarczy, ul. Chopina 52 blok 10, sala nr 119.

  • Termin przetargu ustala się na dzień 20 listopada 2019 r. godz. 9:00.

  • Sędzia-komisarz może unieważnić przetarg bez podania przyczyn.

  • Pełny tekst regulaminu przetargu dostępny jest w sekretariacie Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. V Wydział Gospodarczy, ul. Chopina 52, blok 15, 66-400 Gorzów Wlkp. tel. 95 7256834.Kontakt:
Kancelaria Syndyka Jakub Liszka ul. Krzywoustego 4/2, 66 - 400 Gorzów Wlkp.
tel: 505 006 952, mail: j.liszka@kanelaria-liszka.pl

Lokalizacja