• Wydanie nr 22/09/2020 z dnia 22 września 2020 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Żory, Woj. Śląskie
  • Cena: 51 250.00 zł
Wydanie nr 09/03/2020 z dnia 09 marca 2020 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Syndyk Masy Upadłości – Aneta Brachaczek prowadząca postępowanie upadłościowe dłużniczki Katarzyny Markowicz przed Sądem Rejonowym w Gliwicach Wydział XII Gospodarczy sygn. akt XII GUp 215/19 zaprasza na aukcję której  przedmiotem jest sprzedaż udziału 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Żorach przy ul. Spacerowej tj. działki o nr 1497/115 o pow. 0,2174 ha dla której Sąd Rejonowy w Żorach prowadzi księgę wieczystą o nr GL1X/00022524/9. Prawo do w/w nieruchomości to prawo własności po ½ na rzecz Macieja Gil i Katarzyny Markowicz –Gil (Upadłej)

Proponowana cena wywoławcza sprzedawanego ½ udziału wynosi 51 250,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100 groszy). Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić na rachunek masy upadłości prowadzony w Santander Bank Polska O/Rybnik o numerze 63 1090 2590 0000 0001 4334 1971 do dnia 21 kwietnia 2020 roku. Aukcja rozpoczyna się w dniu 22 kwietnia 2020 roku o godzinie 14.00 sala 234  w Sądzie Rejonowego w Gliwicach przy ul. Powstańców Warszawy 23 na zasadach określonych i dostępnych w regulaminie aukcji z dnia 23 stycznia 2020 roku.

Zastrzega się prawo do unieważnienia aukcji bez podania przyczyny, jak również zmiany warunków aukcji i zamknięcia aukcji bez udzielenia przybicia którejkolwiek z ofert. Więcej informacji pod adresem: aneta.brachaczek@syndyk.de, tel. 512 292 972

Lokalizacja