• Wydanie nr 30/05/2020 z dnia 30 maja 2020 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Oświęcim, Woj. Małopolskie
  • Cena: 1 400 000.00 zł
  • Powierzchnia: 7 974.00 m 2
Wydanie nr 10/05/2019 z dnia 10 maja 2019 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Przetarg na sprzedaż terenu inwestycyjnego w Oświęcimiu przy ul. Legionów

Teren o łącznej powierzchni 0,7974 ha znajduje się w Oświęcimiu (Osiedle Zasole), przy ul. Legionów stanowiącej fragment drogi krajowej nr 44 Gliwice-Tychy-Oświęcim-Kraków. Nieruchomość składa się z następujących działek: 1381/22, 1381/23, 1381/102, 1381/31, 1381/106, 1381/13, 1381/108, 1381/110, 1381/36, 1381/52, 1381/51, 1381/24, stanowiących własność Gminy Miasto Oświęcim oraz działki 1381/104, w której Gmina Miasto Oświęcim posiada udział wynoszący 843/896. Nieruchomości posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej. W sąsiedztwie znajdują się media: woda, prąd, gaz, kanalizacja. Teren niezabudowany, płaski, wyrównany, obecnie stanowi teren zielony z kilkoma drzewami. Nieruchomości obciążone są infrastrukturą techniczną, która przechodzi przez środek kompleksu (sieć ciepłownicza, kanalizacja deszczowa, kolektor sanitarny i studnie kanalizacyjne oraz oświetlenie uliczne). Działki położone są w terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu ograniczonego ulicami: Garbarska, Kilińskiego, Chodniki, Legionów, uchwalonym uchwałą nr LII/1000/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 sierpnia 2018 r. i znajdują się w jednostce strukturalnej: 1U – tereny zabudowy usługowej.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 1.400.000,00 zł netto. Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Przetarg odbędzie się 2 lipca 2019 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2 pokój nr 15. Aby wziąć w nim udział należy wpłacić wadium w wysokości 150.000,00 zł, przelewem do dnia 26 czerwca 2019 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta Oświęcim nr 47 8136 0000 0031 0008 2000 0080 (za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę wpływu wadium na podany rachunek bankowy).

Pełna treść ogłoszenia o przetargu dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Oświęcim. Dodatkowych informacji w sprawie nieruchomości można zasięgnąć w Biurze Rozwoju Miasta, ul. Zaborska 2, pok. 28, tel. 33 842 91 28, e-mail: brm@um.oswiecim.pl. Zapraszamy do kontaktu.

Lokalizacja