• Wydanie nr 30/05/2020 z dnia 30 maja 2020 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Oświęcim, Woj. Małopolskie
  • Cena: 2 000 000.00 zł
  • Powierzchnia: 6 016.00 m 2
Wydanie nr 10/05/2019 z dnia 10 maja 2019 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Przetarg na sprzedaż terenu inwestycyjnego w Oświęcimiu przy ul. Zagrodowej

Teren o powierzchni 0,6016 ha znajduje się w Oświęcimiu (Osiedle Stare Stawy), w rejonie ul. Zagrodowej i 11-go Listopada, w sąsiedztwie pętli autobusowej. Nieruchomość to działka o nr 289/197, obręb Stare Stawy, stanowiąca własność Gminy Miasto Oświęcim, dla której prowadzona jest księga wieczysta KR1E/00024679/8. Teren niezabudowany, o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta, płaski, równy. Działka znajduje się w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej. Sieci uzbrojenia dostępne są w najbliższym otoczeniu. Przez działkę przebiega infrastruktura techniczna: nieczynny ciepłociąg wraz z kanalizacją odwadniająca sieć ciepłowniczą oraz kabel telekomunikacyjny. Nieruchomość położona jest w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i znajduje się w jednostce strukturalnej U - tereny usług (Uchwała NR II/10/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXXIV/655/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. 11 Listopada oraz ul. Zagrodowej).

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 2.000.000,00 zł netto. Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Przetarg odbędzie się 2 lipca 2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2 pokój nr 15. Aby wziąć w nim udział należy wpłacić wadium w wysokości 200.000,00 zł, przelewem do dnia 26 czerwca 2019 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta Oświęcim nr 47 8136 0000 0031 0008 2000 0080 (za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę wpływu wadium na podany rachunek bankowy).

Pełna treść ogłoszenia o przetargu dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Oświęcim. Dodatkowych informacji w sprawie nieruchomości można zasięgnąć w Biurze Rozwoju Miasta, ul. Zaborska 2, pok. 28, tel. 33 842 91 28, e-mail: brm@um.oswiecim.pl. Zapraszamy do kontaktu.

Lokalizacja