• Wydanie nr 27/01/2021 z dnia 27 stycznia 2021 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Rząska, Zabierzów, Woj. Małopolskie
  • Cena: 11 132.83 zł
  • Powierzchnia: 100.00 m 2
Wydanie nr 29/06/2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Ogłoszenie o przetargu:

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie
ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków
tel. 12 628 11 11

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY PISEMNY

prawa użytkowania wieczystego gruntu składającego się
z działki nr 581/2 o powierzchni 0,01 ha,
położonej w m. Rząska przy ul. Balickiej, gm. Zabierzów

Cena wywoławcza wynosi: 11 132,83 brutto.

Wymagane wadium w wysokości: 700,00 zł.

Termin rozstrzygnięcia przetargu: 31 lipca 2020 r. o godz. 11:00
w siedzibie zbywcy.

Szczegółowe informacje o przetargu oraz nieruchomości zostały zamieszczone na stronie internetowej www. psgaz.pl zakładka Nieruchomości i Majątek na sprzedaż/ Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie. Uczestnik przetargu przed przystąpieniem do przetargu zobowiązany jest zapoznać się
z ww. informacjami oraz stanem technicznym nieruchomości.

Informacje na temat nieruchomości można uzyskać tel.
nr
14 63 23 989 lub 12 62 81 121 od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00 – 14:00
(z wyjątkiem dnia przetargu).

Informacje na temat warunków i zasad uczestnictwa
w przetargu:
tel. nr:
14 63 23 989 lub 12 62 81 121
od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00 – 14:00

(z wyjątkiem dnia przetargu).

Lokalizacja