• Wydanie nr 26/01/2022 z dnia 26 stycznia 2022 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Kraków, Woj. Małopolskie
  • Cena: 6 743.00 zł
  • Powierzchnia: 24.00 m 2
Wydanie nr 02/12/2021 z dnia 02 grudnia 2021 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Ogłoszenie o przetargu:

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie
ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków
tel. 12 628 11 11

OGŁASZA PRZETARG (PISEMNY NIEOGRANICZONY)

prawa użytkowania wieczystego gruntu składającego się z działki nr 471/1
o powierzchni 0,0024 ha, położonej w Krakowie przy ul. Poselskiej

Cena wywoławcza wynosi: 6 743,00 zł netto.
Wymagane wadium w wysokości: 1 000,00 zł.
Termin rozstrzygnięcia przetargu: 28.12.2021 r. o godz. 11:00
w siedzibie organizatora przetargu – 31-060 Kraków ul. Gazowa 16.

Szczegółowe informacje o przetargu oraz nieruchomości zostały
zamieszczone na stronie internetowej  www. psgaz.pl zakładka
Nieruchomości i Majątek na sprzedaż

Uczestnik przetargu przed przystąpieniem do przetargu zobowiązany jest
zapoznać się z ww. informacjami oraz stanem technicznym nieruchomości.

Informacje na temat nieruchomości można uzyskać tel.
nr 14 63 23 989, 14 63 23 989 od poniedziałku do piątku
w godz.   8:00 – 14:00
(z wyjątkiem dnia przetargu).

Informacje na temat warunków i zasad uczestnictwa
w przetargu:
nr 14 63 23 989, 14 63 23 989 od poniedziałku do piątku
w godz.   8:00 – 14:00
(z wyjątkiem dnia przetargu).

Lokalizacja