• Wydanie nr 05/10/2022 z dnia 05 października 2022 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Nowy Sącz, Woj. Małopolskie
  • Cena: 110 100.00 zł
Wydanie nr 13/10/2021 z dnia 13 października 2021 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Ogłoszenie o przetargu:

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie
ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków

OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY

w przedmiocie zbycia spółdzielczych własnościowych praw do lokali mieszkalnych w budynku położonym w Nowym Sączu
przy ul. I Brygady 65, oznaczonych numerami 6 i 7
wraz z prawem do korzystania z piwnicy

Cena wywoławcza wynosi:

Mieszkanie nr 6 - 110 100,00 zł netto,

Mieszkanie nr 7 – 134 100,00 zł netto,

Wymagane wadium w wysokości:

Mieszkanie nr 6 – 6 000,00 zł

Mieszkanie nr 7 – 8 000,00 zł.

Termin rozstrzygnięcia przetargu: 05 listopad 2021 r. w siedzibie Zbywcy – Tarnów ul. Bandrowskiego 16:

Mieszkanie nr 6 – godz. 10:00

Mieszkanie nr 7 – godz. 11:00

Szczegółowe informacje o przetargu oraz nieruchomości zostały zamieszczone na stronie internetowej www.psgaz.pl
zakładka Nieruchomości i Majątek na sprzedaż

Uczestnik przetargu przed przystąpieniem do przetargu zobowiązany jest zapoznać się z ww. informacjami oraz stanem technicznym nieruchomości.


Informacje na temat nieruchomości można uzyskać pod nr tel.: 14 63 23 989

od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00 – 14:00
(z wyjątkiem dnia przetargu).


Informacje na temat warunków i zasad uczestnictwa
w przetargu pod nr tel.:

14 63 23 989

od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00 – 14:00
(z wyjątkiem dnia przetargu).

Lokalizacja