• Wydanie nr 21/04/2024 z dnia 21 kwietnia 2024 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Świeradów-Zdrój, Woj. Dolnośląskie
  • Cena: 2 600 000.00 zł
  • Powierzchnia: 958.00 m 2
Wydanie nr 14/10/2013 z dnia 14 października 2013 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

NATURA TOUR Sp. z o.o.

ZAPRASZA DO ROKOWAŃ W CELU WYŁONIENIA

NABYWCY NIERUCHOMOŚCI

REZYDENCJA MARZENIE w ŚWIERADOWIE ZDROJU

59-850 Świeradów Zdrój ul. Asnyka 10, powiat lubański, woj. dolnośląskie

 

Przedmiotem sprzedaży są:

  • działka nr 35, Świeradów Zdrój – obszar miejski, obręb 4 ark. mapy 5, z prawem wieczystego użytkowania do dnia 05.12.2089r., dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym Wydział Ksiąg Wieczystych w Lwówku Śląskim KW pod nr JG1S/00017031/4, powierzchnia działki 2,5619 ha,
  • prawo własności: zabytkowego budynku głównego „Rezydencji Marzenie” o łącznej pow. użytkowej 797,90 m2,
  • prawo własności: zabytkowego budynku technicznego zwanego „Domem Ogrodnika” o łącznej pow. użytkowej 160,30m2

stanowiących nieruchomość zabudowaną: Ośrodek Wypoczynkowy „Marzenie”.

 

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w Świeradowie Zdroju, miejscowości uzdrowiskowej położonej na malowniczych stokach Gór Izerskich w dolinie rzeki Kwisy. Miasto należy do najstarszych uzdrowisk na Dolnym Śląsku, jako jedyne w Polsce oferuje przejażdżki najnowszą kolejką gondolową.

 

Oferowana nieruchomość może doskonale spełniać funkcję ekskluzywnego pensjonatu lub prestiżowej rezydencji firmowej.

Wspaniała willa krajobrazowa łącząca stylową architekturę modernizmu z dzikim parkiem pejzażowym urządzonym w stylu angielskim. Powstała w 1901 roku z funduszu bogatego przemysłowca i racjonalizatora techniki Juliusza Pintscha z Berlina. Projekt realizowany był przez firmę budowlano-architektoniczną Cremera i Wolffensteina także z Berlina – tą samą, która realizowała budowę Domu Zdrojowego, posiadającego najdłuższą na Dolnym Śląsku Halę Spacerową.

Z loggi usytuowanej w budynku głównym można podziwiać sielską panoramę z poziomu 560m n.p.m., wnętrze potrafi zauroczyć przepięknymi, przeszkolonymi witrażami, zdobioną artystycznie stolarką czy drewnianymi schodami.

Całość tworzą budynek główny, budynek ogrodowy zwany oficyną, założenie parkowe z fontanną oraz budynki techniczne obsługujące willę. W architekturze budynku widoczne jest zastosowanie popularnego pod koniec XIX w.  stylu „szwajcarskiego”, stosowanego głównie w dworach wiejskich, pałacach i hotelach uzdrowiskowo-górskich. Murowana konstrukcja budynku połączona jest z elementami szwajcarskiej architektury drewnianej takimi jak: rozłożyste dachy, drewniane słupy dachów, ozdobne wsporniki okapowe.

 

Obiekt wraz z parkiem wpisano do rejestru zabytków województwa dolnośląskiego pod numerem 348/904/J.

 

Cena wywoławcza wynosi 2.600.000,00 zł brutto w tym podatek VAT - zwolniony.

Zaliczka wynosi: 260.000,00 zł

Terminy przeprowadzonych uprzednio przetargów na sprzedaż w/w nieruchomości: 19.02.2010r.; 21.11.2011r.; 28.02.2012r.; 13.04.2012r.; 13.06.2012r.; 25.10.2012r.; 20.12.2012r.; 14.02.2013r.; 21.03.2013r.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zaliczkę należy w terminie do dnia 14.11.2013r. do godz. 15:00 wpłacać na konto:

PKO S.A.

V O/Gdańsk

33124029201111000044995715

Zaliczka uiszczona przez nabywcę zostanie zarachowana na poczet ceny, a pozostałym uczestnikom rokowań zwrócona bez oprocentowania bezpośrednio po rozstrzygnięciu rokowań. Zaliczka przepada na rzecz Organizatora, jeżeli: żaden z uczestników rokowań nie zaoferuje ceny równej, co najmniej cenie wywoławczej nieruchomości, a także jeżeli uczestnik rokowań wyłoniony jako nabywca uchyli się od zawarcia umowy w terminie określonym przez Organizatora, lub jeżeli nie zapłaci ceny sprzedaży nieruchomości najpóźniej w chwili zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

***********************************************************************************************

Odpowiedzi na zaproszenie do rokowań sporządzone zgodnie z zasadami określonymi w „Regulaminie rokowań w celu wyłonienia nabywcy nieruchomości Rezydencja „Marzenie” w Świeradowie Zdroju” należy przesłać do siedziby biura KPTW Natura Tour Sp. z o.o.; 00-801 Warszawa, ul. Chmielna 73A do dnia 14.11.2013r. do godz. 15:00.

Rokowania odbędą się w dniu 21.11.2013r. o godz. 12:00 w Warszawie ul. Chmielna 73A II piętro.

Dodatkowe informacje oraz „Regulamin rokowań w celu wyłonienia nabywcy nieruchomości Rezydencja „Marzenie” w Świeradowie Zdroju” można uzyskać w siedzibie biura KPTW Natura Tour Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Chmielna 73A, II piętro. Po wcześniejszym umówieniu się istnieje możliwość obejrzenia nieruchomości. Sprawę prowadzi p. Małgorzata Ostrowska - tel. (22) 474-42-22, GSM 600-065-544, e-mail: techwarszawa@naturatour.pl.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości, prawo wyboru jednego lub kilku podmiotów, z którymi podejmie rokowania, odstąpienia od rokowań bez podania przyczyny, przedłużenia terminu składania odpowiedzi przed upływem terminu, przedłużenia terminu poinformowania o rozpatrzeniu odpowiedzi na zaproszenie.

Lokalizacja