• Wydanie nr 30/05/2020 z dnia 30 maja 2020 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Wałbrzych, Woj. Dolnośląskie
  • Cena: 8 222.00 zł
  • Powierzchnia: 913.00 m 2
Wydanie nr 13/05/2019 z dnia 13 maja 2019 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Ogłoszenie o przetargu:

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu
ul. Ziębicka 44, 50-507 Wrocław
tel. 71 36 49 505


OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY – sprzedaż prawa własności części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej
w Wałbrzychu przy ul. Makowej, tj. działki o nr ew. 120/37 o pow. 913 m2 - dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SW1W/00031183/1 i ustanowienie na rzecz wyżej wymienionej działki służebności gruntowej – prawo dojścia i dojazdu przez działkę nr 120/36.Cena wywoławcza wynosi: 8.222,00 zł netto, tj. 10.113,06 zł brutto.

Wymagane wadium w wysokości: 506,00 zł.

Termin rozstrzygnięcia przetargu: 05.06.2019 r. o godz. 10:00
w siedzibie zbywcy.


Szczegółowe informacje o przetargu oraz nieruchomości zostały zamieszczone na stronie internetowej www.psgaz.pl zakładka Nieruchomości i majątek na sprzedaż/ Oddział Zakład Gazowniczy
we Wrocławiu. Uczestnik przetargu przed przystąpieniem do przetargu zobowiązany jest zapoznać się z ww. informacjami oraz stanem technicznym nieruchomości.


Informacje na temat nieruchomości można uzyskać
pod numerem tel. 71 36 49 558 lub 71 36 49 101

od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 – 14.00
(z wyjątkiem dnia przetargu).


Informacje na temat warunków i zasad uczestnictwa
w przetargu:
tel. nr: 71 36 49 558 lub 71 36 49 101
od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 – 14 .00

(z wyjątkiem dnia przetargu).
Lokalizacja