• Wydanie nr 06/08/2020 z dnia 06 sierpnia 2020 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Stalowa Wola, Woj. Podkarpackie
  • Cena: 400 000.00 zł
  • Powierzchnia: 4 371.00 m 2
Wydanie nr 21/05/2019 z dnia 21 maja 2019 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Stalowa Wola, ul. Sandomierska
Nieruchomość gruntowa niezabudowana

Stalowa Wola , ul. Sandomierska,
woj. podkarpackie
Działki nr 1616, 1617, 1618, obręb 0001 Charzewice
Łączna powierzchnia działek- 4371m2
Księga wieczyste nr TB1S/00014432/8, TB1S/00006647/9, TB1S/00007090/6
 Sąd Rejonowy w Stalowej Woli
Właściciel nieruchomości – ORLEN Paliwa  Sp. z o.o.
W Księgach Wieczystych jako właściciel nieruchomości ujawniony Petro Tank Sp. z o.o., którego następcą prawnym jest Orlen Paliwa Sp. z o.o. Odpowiedni wniosek o aktualizację Ksiąg Wieczystych został złożony.

Forma rozporządzania nieruchomością: SPRZEDAŻ
CENA WYWOŁAWCZA: 400 000,00 PLN netto
(słownie: czterysta tysięcy złotych netto)

Opis nieruchomości:
Nieruchomość składa się z działek o nr ewid. 1616, 1617, 1618, obręb 0001 Charzewice, położonych przy ul. Sandomierskiej. Łączna powierzchnia działek wynosi  4371 m2. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, obiekty przemysłowo-składowe, od południa tory kolejowe, wzdłuż wschodniej granicy nieruchomości biegnie droga asfaltowa (bez nazwy). Teren jest porośnięty drzewami i krzewami samosiejkami.
Teren nieruchomości jest płaski. Na działce znajduje się zbiornik żelbetowy o wym. 12x9x4 m, wypełniony wodą.
Nieruchomość jest w pełni uzbrojona. Przez działki, w północnej części biegnie wodociąg, sieć kanalizacyjna, gaz, sieć elektryczna.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Teren, na którym znajduje się nieruchomość jest objęty ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
ORLEN Paliwa Sp. z o.o. zastrzega niniejszym, że niektóre informacje zawarte w niniejszej prezentacji mogą być niepełne lub nieaktualne. Przed przystąpieniem do przetargu oferent zobowiązany jest zapoznać się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości, w tym w szczególności dokumentacją dotyczącą nieruchomości udostępnianą zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa przez sądy oraz organy administracji. Oferent  ponosi całkowite ryzyko związane z niedopełnieniem niniejszego warunku.


Kontakt 605672603

Lokalizacja