• Wydanie nr 22/09/2020 z dnia 22 września 2020 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Brzoza, Nowa Wieś Wielka, Woj. Kujawsko-Pomorskie
  • Cena: 330 000.00 zł
  • Powierzchnia: 610.08 m 2
Wydanie nr 04/03/2020 z dnia 04 marca 2020 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

SEGURICO SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ W SOLCU KUJAWSKIM

zaprasza do składania ofert na sprzedaż w trybie z wolnej ręki

atrakcyjnej nieruchomości gruntowej położonej przy drodze krajowej nr 25 w odległości 11 km od Bydgoszczy, w miejscowości Brzoza (w gminie Nowa Wieś Wielka, w powiecie bydgoskim) przy ul. Sosnowej 20, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą kw nr BY1B/00050172/8, stanowiącej działkę gruntu o n- rem ewid. 46/24 o powierzchni 0,1409 ha, zabudowaną budynkiem dwukondygnacyjnym magazynowym (z częścią socjalną) o powierzchni użytkowej 610,08 m kw., jednokondygnacyjnym budynkiem garażowym o powierzchni użytkowej 45 m kw. i niezadaszoną wiatą o konstrukcji stalowej.

Minimalna cena sprzedaży wynosi 330.000,00 zł netto.

  • Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w Biurze Syndyka radcy prawnego Sylwestra Zięciaka, ul. Warszawska 6 lok. 5, 87-100 Toruń w terminie do dn. 16.03.2020 r. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie do dn. 16.03.2020 r. na rachunek bankowy Segurico Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej nr 93 1020 5011 0000 9402 0278 4171 wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej składnika masy, którego dotyczy oferta.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w Biurze Syndyka w dn. 17.03.2020 r. o godz. 10:00.


Z opisem przedmiotu przetargu oraz jego stanem prawnym i technicznym można zapoznać się w biurze syndyka po uprzednim uzgodnieniu pod nr tel. 56 664 0940, 56 621 9024 i 516 083 657.

Pełen tekst warunków przetargu znajduje się na stronie internetowej biura syndyka www.kancelaria-murawski-zieciak.pl.

Lokalizacja