• Wydanie nr 09/07/2020 z dnia 09 lipca 2020 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Rypin, Woj. Kujawsko-Pomorskie
  • Cena: 253 000.00 zł
  • Powierzchnia: 120.50 m 2
Wydanie nr 03/06/2020 z dnia 03 czerwca 2020 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY

Syndyk sprzeda prawo nieruchomości gruntowej zabudowanej domem jednorodzinnym położonej przy ul. Miłej 1 w Rypinie, woj. kujawsko-pomorskie, oznaczonej jako działka 329/1,dla której Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WL1Y/00020607/7.


Cena wywoławcza wynosi 253.000,00 zł netto


Oględziny nieruchomości będą prowadzone przez pracowników Biura Syndyka po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się pod numerem telefonu: 56 621 90 24 lub 56 664 09 40.

Warunkiem sprzedaży jest złożenie pisemnej oferty w Biurze Syndyka Sylwestra Zięciaka przy ul. Warszawskiej 6/5 w Toruniu lub za pośrednictwem poczty lub osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem oferta na nieruchomości przy ul. Miłej 1 w Rypinie”. Termin składania ofert upływa w dniu 26 czerwca 2020 r. do godz. 16::00.


Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 czerwca 2020 r. o godz. 10:00 w Biurze Syndyka w Toruniu przy ul. Warszawskiej 6/5.


Z ofertą należy przedłożyć dowód uiszczenia wadium w wysokości 10% (tj. 25.300,00 zł) na rachunek bankowy podany w regulaminie sprzedaży na stronie internetowej www.kancelaria-murawski-zieciak.pl


Uzgodniona z nabywcą cena zostanie uiszczona w całości na rachunek masy upadłości minimum dwa dni przed zawarciem umowy sprzedaży. Nabywca zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z zawarciem umowy.


Z przedmiotem sprzedaży, opisem i oszacowaniem oraz regulaminem można zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu terminu z pracownikami Biura Syndyka (tel. 56/ 621 90 24, 56 664 09 40, tel. kom. 516 083 657), w Biurze Syndyka Sylwestra Zięciaka mieszczącym się w Toruniu przy ul. Warszawskiej 6/5 od poniedziałku do piątku w godz. 9. 00 do 16.00.

Lokalizacja