• Wydanie nr 06/08/2020 z dnia 06 sierpnia 2020 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Tarnów, Woj. Małopolskie
  • Cena: 750 000.00 zł
  • Powierzchnia: 3 076.00 m 2
Wydanie nr 21/05/2019 z dnia 21 maja 2019 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Tarnów ul. Klikowska
Nieruchomość gruntowa niezabudowana

Tanów, ul. Klikowska, woj. małopolskie
Działka nr 5/23, obręb 0147
Powierzchnia działki 3076 m2
Księga wieczysta   nr TR1T/00030721/5 Sąd Rejonowy w Tarnowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych.
Właściciel – ORLEN Paliwa  Sp. z o.o.
Działka 5/23 została wyodrębniona z działki nr 5/6. Podział nieruchomości nie został ujawniony w KW. W KW jako właściciel nieruchomości ujawniony Petro Tank Sp. z o.o., którego następcą prawnym jest Orlen Paliwa Sp. z o.o.  Odpowiednie wnioski o aktualizację Ksiąg Wieczystych zostały złożone.


Forma rozporządzania nieruchomością: SPRZEDAŻ
CENA WYWOŁAWCZA; 750 000,00 PLN netto
(słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy zł netto)
Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona jest w  północnej części miasta Tarnowa, w rejonie skrzyżowania
ul. Klikowskiej i Elektrycznej, odległości od centrum miasta wynosi ok. 2,3 km , od węzła autostrady  A4 Tarnów Mościce ok. 7,4 km. W sąsiedztwie znajdują się punkty usługowe i handlowe, zakład produkcyjny Sokołów, tereny zabudowane budynkami mieszkalnymi jedno i wielorodzinnymi oraz tereny niezabudowane.
Działka stanowi teren płaski o kształcie nieforemnym zbliżonym do trójkąta. Działka porośnięta jest drzewami i krzewami samosiejkami. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.
Media na działce: woda i słup energetyczny, w drodze dodatkowo gaz i kanalizacja,

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Teren, na którym znajduje się nieruchomość jest objęty ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

ORLEN Paliwa Sp. z o.o. zastrzega niniejszym, że niektóre informacje zawarte w niniejszej prezentacji mogą być niepełne lub nieaktualne. Przed przystąpieniem do przetargu oferent zobowiązany jest zapoznać się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości, w tym w szczególności dokumentacją dotyczącą nieruchomości udostępnianą zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa przez sądy oraz organy administracji. Oferent  ponosi całkowite ryzyko związane z niedopełnieniem niniejszego warunku.


Kontakt 605672603


Lokalizacja