Wydanie nr 13/06/2024 z dnia 13 czerwca 2024 roku, ISSN 2392-215X

Nieruchomości
Cena: 135.000,00 zł
Powierzchnia: 27500.00 m2

Wójt Gminy Fredropol ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Fredropol

Wydanie nr 25/05/2023 z dnia 25 maja 2023 roku, ISSN 2392-215X

Cena: 135.000,00 zł
Powierzchnia: 27500.00 m2
Typ transakcji: Sprzedaż
Przedmiot ogłoszenia: działka
Miejscowość ogłoszenia: Rybotycze,
Powiat: 13,
Gmina: 03,
Województwo: 18

Szczegóły

Fredropol, dnia 25.05.2023 r.

GN.6840.2.1.23

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Fredropol ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Fredropol – zamieszczonych poniżej:


Obręb Geodezyjny

Nr KW


Nr działki

Powierzchnia działki w ha

Wadium

w PLN

Cena wywoławcza brutto

w PLN

Przetarg godzina

Opis, przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości

Rybotycze

PR1P/00089104/6

500/4

2,7500

13 500,00

135 000,00

10:00

Nieruchomość gruntowa zadrzewiona, zakrzewiona, teren płaski, kształt nieregularny. Przez działkę przebiega sieć energetyczna NN. Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej. Brak MPZP w SUiKZP Gminy Fredropol działka objęta jest zapisami: Strefa ochrony ptaków „Natura 2000”, Park krajobrazowy, Tereny lasów, Obszary rolne wyłączone z zabudowy, Tereny zagrożone powodzią Q1 rzeki Wiar. RIVb-0,07 ha, LsVI-0,38 ha, PsIV-0,65 ha, N-0,32 ha, LzrPsIV-1,33 ha

Rybotycze

PR1P/00089104/6

500/6

1,4100

6 500,00

65 000,00

10:30

Nieruchomość gruntowa zadrzewiona, zakrzewiona, teren płaski, kształt nieregularny. Przez działkę przebiega sieć energetyczna NN. Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej. Brak MPZP w SUiKZP Gminy Fredropol działka objęta jest zapisami: Strefa ochrony ptaków „Natura 2000”, Park krajobrazowy, Tereny lasów, Obszary rolne wyłączone z zabudowy, Tereny zagrożone powodzią Q1 rzeki Wiar. PsVI-0,58 ha, LzrPsVI-0,83 ha

Rybotycze

PR1P/00089104/6

500/9

4,3300

21 000,00

210 000,00

11:00

Nieruchomość gruntowa zadrzewiona, zakrzewiona, teren płaski, kształt nieregularny. Działka jest częściowo nieruchomością leśną. Drzewostan zróżnicowany z przewagą graba. Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej. Brak MPZP w SUiKZP Gminy Fredropol działka objęta jest zapisami: Strefa ochrony ptaków „Natura 2000”, Park krajobrazowy, Tereny lasów, Obszary rolne wyłączone z zabudowy, Tereny zagrożone powodzią Q1 rzeki Wiar. LsV-3,47 ha, PsVI – 0,54 ha, LzrPsVI-0,30 ha, RIVb-0,02 ha

Rybotycze

PR1P/00089104/6

504/7

1,2900

6 000,00

60 000,00

11:30

Nieruchomość gruntowa zadrzewiona, zakrzewiona, teren płaski, kształt nieregularny. Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej. Brak MPZP w SUiKZP Gminy Fredropol działka objęta jest zapisami: Strefa ochrony ptaków „Natura 2000”, Park krajobrazowy, Tereny lasów, Obszary rolne wyłączone z zabudowy, Tereny zagrożone powodzią Q1 rzeki Wiar. LzrPsV-1,29 ha

Posada Rybotycka

PR1P/00097570/2

27/1

0,5300

5 500,00

55 000,00

12:00

Nieruchomość gruntowa leśna położona w kompleksie obszarów leśnych, bez uzbrojenia, teren w spadkach, kształt nieregularny. Brak MPZP, w SUiKZP Gminy Fredropol nieruchomość położona jest w Strefie ochrony ptaków „Natura 2000”, w Parku Krajobrazowym, w terenach lasów. Dojazd do działki z drogi lokalnej o nawierzchni gruntowej. LsV-0,53 ha

Minimalne postąpienie ustalają oferenci, nie niższe niż 1% ceny wywoławczej.

Bliższych informacji o nieruchomościach objętych powyższym wykazem można uzyskać w Urzędzie Gminy w Fredropolu pokój nr 2, tel 16 6719818 wew. 40

Przetargi odbędą się w dniu 27.06.2023 r. w Urzędzie Gminy w Fredropolu, pokój nr 2.

Warunkiem uczestnictwa jest wpłacenie wadium do kasy urzędu lub przelewem na konto Bank Spółdzielczy w Dynowie Filia w Fredropolu

Nr 94 9093 1020 2016 0160 0090 0002 do dnia 22.06.2023 r. Kwota wadium zostanie zaliczona w poczet ceny zakupu nieruchomości w dniu zapłaty pełnej

ceny należności. Na sprzedaż przedmiotowych nieruchomości zorganizowane został przetargi ustne nieograniczone, które zakończyły się wynikiem negatywnym w dniu: 19.05.2023 r.

UWAGA: Przeniesienie prawa własności w/w nieruchomości uzależnione będzie od spełnienia warunku dotyczącego prawa pierwokupu, przewidzianego w ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 672, zm.) oraz warunków zapisanych w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2569).

Wójt Gminy Fredropol

mgr Mariusz Śnieżek

Lokalizacja

Nieruchomości

Proponowane dla Ciebie

Udział 1/12 w prawie własności nieruchomości grunt...

Powierzchnia: 1090.00

Cena: 10.875,20

Data: 13.06.2024

Sprzedaż
Działka

Ostrowiec Świętokrzyski, swietokrzyskie

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KAMPINOS

Data: 13.06.2024

Dzierżawa
Działka

Kampinos, mazowieckie

Informacja Wójta Gminy Rudziniec

Data: 13.06.2024

Dzierżawa
Działka

Rudziniec, slaskie

Informacja Wójta Gminy Rudziniec

Data: 13.06.2024

Dzierżawa
Działka

Rudziniec, slaskie

Nieruchomość zabudowana - Rydułtowy

Powierzchnia: 371.82

Cena: 807.000,00

Data: 13.06.2024

Sprzedaż
Biuro/Obiekt biurowy

Rydułtowy, slaskie

Rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej niez...

Powierzchnia: 6991.00

Cena: 1.100.000,00

Data: 13.06.2024

Sprzedaż
Działka

Szczawno-Zdrój, dolnoslaskie

Rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej niez...

Powierzchnia: 6993.00

Cena: 1.100.000,00

Data: 13.06.2024

Sprzedaż
Dom

Szczawno-Zdrój, dolnoslaskie

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Data: 13.06.2024

Dzierżawa
Działka

Świętochłowice, slaskie

Burmistrz Gminy Rymanów ogłasza drugi przetarg u...

Data: 13.06.2024

Wynajem
Lokal użytkowy

Rymanów, podkarpackie

Burmistrz Gminy Rymanów ogłasza drugi przetarg u...

Data: 13.06.2024

Wynajem
Lokal użytkowy

Rymanów, podkarpackie

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w...

Data: 13.06.2024

Dzierżawa
Działka

Dobre Miasto, warminsko-mazurskie

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w d...

Data: 13.06.2024

Dzierżawa
Działka

Dobre Miasto , warminsko-mazurskie

Wykaz nieruchomości położonej w Jaśle obręb nr 08...

Data: 13.06.2024

Wynajem
Działka

Jasło, podkarpackie

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych...

Data: 13.06.2024

Inne
Działka

Lublin, lubelskie

Burmistrz Miasta Bielawa ogłasza I przetarg ustny...

Powierzchnia: 1448.00

Cena: 230.000,00

Data: 13.06.2024

Sprzedaż
Działka

Bielawa, dolnoslaskie