• Wydanie nr 24/02/2024 z dnia 24 lutego 2024 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Barczewo, Woj. Warmińsko-Mazurskie
  • Cena: 101 000.00 zł
  • Powierzchnia: 1 551.00 m 2
Wydanie nr 09/02/2024 z dnia 09 lutego 2024 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Wyciąg z ogłoszeń o przetargach na sprzedaż nieruchomości Gminy Barczewo w dniu 12.03.2024 roku

Lp

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Powierzchnia

nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Cena

wywoławcza


Wysokość wadium

Forma sprzedaży

1

Nieruchomość niezabudowana, oznaczona numerem ewidencyjnym 151 obręb 1 miasta Barczewo, KW Nr OL1O/00012344/3

0,1551 ha

Teren zabudowy mieszkaniowej

101.000,00 zł

20.000,00 zł

Przetarg ustny nieograniczony

2

Nieruchomości zabudowane, oznaczone numerami ewidencyjnymi: 78/3, KW Nr OL1O/00128315/7; 78/1, KW Nr OL1O/00130943/5 oraz nieruchomość niezabudowana 68/1, KW Nr OL1O/00144755/1

0,0218 ha

0,0122 ha

0,0082 ha

Teren zabudowy mieszkaniowej i/lub usługowej

107.500,00 zł

15.000,00 zł

Przetarg ustny nieograniczony


Przetargi na ww. nieruchomości odbędą się 12.03.2024 roku, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barczewie, Plac Ratuszowy 1.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Obsługi Przedsiębiorcy pok. nr 20, tel. (89) 514-83-46 w.53, 54 i 55.

Otwarcie przetargów o godzinie 900.

Warunkiem przystąpienia do przetargów jest wniesienie wadium w pieniądzu na rachunek Urzędu Miejskiego w Barczewie: Mazurski Bank Spółdzielczy w Giżycku Oddział w Barczewie nr: 61 9343 1028 0000 0606 2000 0040, w terminie do 09.03.2024 r.

Pełna treść ogłoszeń o przetargach dostępna jest na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Barczewie pod adresem: www.barczewo.pl, na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Barczewie pod adresem: www.barczewo.bip.net.pl i na stronach internetowych Monitora Samorządowego pod adresem: www.otoprzetargi.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Barczewo.

Barczewo, 12.02.2024 r.                                                                                            

Lokalizacja