• Wydanie nr 30/05/2020 z dnia 30 maja 2020 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Bielsko-Biała, Woj. Śląskie
  • Cena: 384 276.00 zł
  • Powierzchnia: 3 099.00 m 2
Wydanie nr 09/05/2019 z dnia 09 maja 2019 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA

o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

niezabudowanych, położonych w Bielsku-Białej
w rejonie
ulic Zapłocie Duże i Wincentego Kadłubka,
stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała


Oznaczenie nieruchomości dz. 2092/9, dz. 2092/10, dz. 2092/6
obj. Kw BB1B/00060379/2
dz. 2092/20
obj. Kw BB1B/00142272/1
obręb Stare Bielsko
łączna powierzchnia nieruchomości 3099 m2
Cena wywoławcza nieruchomości 384.276,00 zł
Wysokość wadium 38.000,00 zł
Do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT określony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Przetarg odbędzie się 11 lipca 2019 r. o godz. 10:00 w sali nr 208 (II piętro) w gmachu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej przy pl. Ratuszowym 5.

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej przy pl. Ratuszowym 6 oraz zamieszczone zostało na stronie internetowej Urzędu Miejskiego http://um.bielsko.pl/bip

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej w Biurze Obsługi Interesanta (budynek przy pl. Ratuszowym 6, parter stanowisko nr 4, tel. 33 4971 806) lub w Wydziale Mienia Gminnego i Rolnictwa (budynek przy pl. Ratuszowym 5, II piętro, pok. 213 tel. 33 4701 231).

Lokalizacja