Wydanie nr 13/06/2024 z dnia 13 czerwca 2024 roku, ISSN 2392-215X

Nieruchomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI - BĘDĄCEJ W POSIADANIU GMINY MIEJSKIEJ JAROSŁAW – PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA.

Wydanie nr 12/06/2024 z dnia 12 czerwca 2024 roku, ISSN 2392-215X

Typ transakcji: Dzierżawa
Przedmiot ogłoszenia: Działka
Miejscowość ogłoszenia: ,

Szczegóły

 

BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA
działając na podstawie art. 13 ust. 1 oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce
nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. 2023. 609 z późn. zm.),
podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni

(od dnia 12. 06. 2024 r. do dnia 03. 07. 2024 r.)

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

- BĘDĄCEJ W POSIADANIU GMINY MIEJSKIEJ JAROSŁAW –

PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA.

 

Lp.

Nr obr.

Numer
działki

Pow.
(ha)

Numer KW

Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania

Opis nieruchomości

Kwota opłat
z tytułu dzierżawy/

najmu – cena
w PLN/netto

Uwagi

1

5

676

0,0073

Nieruchomość będąca w posiadaniu Gminy Miejskiej Jarosław

Teren nie objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego

Nieruchomość

położona w pobliżu ulicy Siemieńskiego w Jarosławiu, przeznaczona na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

94,90 zł/ rocznie

Czynsz wynikający z umowy dzierżawy za 2024 rok płatny do 31.10.2024 r. Czynsz roczny od 01.01.2025 r. płatny do 31 marca każdego roku kalendarzowego

Tryb bezprzetargowy. Umowa dzierżawy na czas nieoznaczony

 

Stawka podatku VAT oraz jego kwota zostanie ustalona i naliczona na podstawie przepisów szczególnych obowiązujących na dzień wydzierżawienia nieruchomości. Wysokość czynszu dzierżawnego będzie podwyższana o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych , ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotowej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Jarosławia ul. Rynek 1, piętro III pokój nr 35, codziennie w godz. od 7:30 do 15:30, lub telefonicznie: (016) 624 87 28.

 

Lokalizacja

Nieruchomości

Proponowane dla Ciebie

Udział 1/12 w prawie własności nieruchomości grunt...

Powierzchnia: 1090.00

Cena: 10.875,20

Data: 13.06.2024

Sprzedaż
Działka

Ostrowiec Świętokrzyski, swietokrzyskie

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KAMPINOS

Data: 13.06.2024

Dzierżawa
Działka

Kampinos, mazowieckie

Informacja Wójta Gminy Rudziniec

Data: 13.06.2024

Dzierżawa
Działka

Rudziniec, slaskie

Informacja Wójta Gminy Rudziniec

Data: 13.06.2024

Dzierżawa
Działka

Rudziniec, slaskie

Nieruchomość zabudowana - Rydułtowy

Powierzchnia: 371.82

Cena: 807.000,00

Data: 13.06.2024

Sprzedaż
Biuro/Obiekt biurowy

Rydułtowy, slaskie

Rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej niez...

Powierzchnia: 6991.00

Cena: 1.100.000,00

Data: 13.06.2024

Sprzedaż
Działka

Szczawno-Zdrój, dolnoslaskie

Rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej niez...

Powierzchnia: 6993.00

Cena: 1.100.000,00

Data: 13.06.2024

Sprzedaż
Dom

Szczawno-Zdrój, dolnoslaskie

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Data: 13.06.2024

Dzierżawa
Działka

Świętochłowice, slaskie

Burmistrz Gminy Rymanów ogłasza drugi przetarg u...

Data: 13.06.2024

Wynajem
Lokal użytkowy

Rymanów, podkarpackie

Burmistrz Gminy Rymanów ogłasza drugi przetarg u...

Data: 13.06.2024

Wynajem
Lokal użytkowy

Rymanów, podkarpackie

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w...

Data: 13.06.2024

Dzierżawa
Działka

Dobre Miasto, warminsko-mazurskie

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w d...

Data: 13.06.2024

Dzierżawa
Działka

Dobre Miasto , warminsko-mazurskie

Wykaz nieruchomości położonej w Jaśle obręb nr 08...

Data: 13.06.2024

Wynajem
Działka

Jasło, podkarpackie

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych...

Data: 13.06.2024

Inne
Działka

Lublin, lubelskie

Burmistrz Miasta Bielawa ogłasza I przetarg ustny...

Powierzchnia: 1448.00

Cena: 230.000,00

Data: 13.06.2024

Sprzedaż
Działka

Bielawa, dolnoslaskie